Svajoti didelis kim pil suk numesti svorio

Paiper prisdo alimais ir pam man u rankos. Jutau - tu atimi man kvap, kaip a atmiau tavj. Todl padidjo noras padti vadovams efektingiau tvarkytis su mogikja j organizacij puse". Taigi nordami daugiau udirbti, darbininkai turjo viryti savo ankstesnes darbo normas. Nesiginydamos, koks turt bti pelnas, abi puss turt bandyti pagerinti darbo naum. T akimirk man nubgo vandenys.

Tada onas jau buvo su manimi, kait delnai ild peius, dangikas jo balsas atitrauk mano dmes tuo metu, kai daktar Del Sol pakl skalpel. Pajutau, kaip apaioje, u paklods, trkteljo, sulaikiau kvap ir pasukau galv on. Kakas baisaus jau atsitiko, pagalvojau. O paskui tu pravirkai, nors gydytojai ikl tave taip, lyg b tumei sudaryta i cukrini gij. Tu rkei, bet ne tuo prastu trk iojaniu naujagimio verksmu. Klykei taip, lyg tave bt pl per pus.

Turi prilaikyti vis Kakas pokteljo lyg sprogs burbulas, ir nors man atrod, kad nebemanoma, tu uklykei dar garsiau. A sulauiau? Mginau tave pamatyti, bet msteljo tik burnyts karta, plieskianio rubino raudonumo skruosteliai.

Aplink susispietusi gydytoj ir medicinos seser komanda nesteng numaldyti tavo kkiojimo. Man rodos, ligi pat tos akimirkos, kai igirdau verksm, a nerimavau, kad nemoksiu tavs mylti. Tobuli kdikiai tokie ir yra i iors ir i vidaus. Kita pasak: - Tai kaip man j suvystyti, jeigu negaliu prisiliesti? O tu visa tai perrkei, tokia gaida, kokios niekuomet nebuvau girdjusi. Vilou, sunabdjau vard, dl kurio mudu su tveliu buvom sutar. Man teko j tikinti. Nevadinsiu jos taip, sak jis. Bet a trokau, kad galtum per gyvenim netis pra nayst, vard medio, kuris, uuot ls, linksta.

Vilou, vl sukudjau, ir kakaip per medik bals ir dzgian ios aparatros kakofonij, per paklaikus i skausmo verksm tu mane igirdai. Vilou, tariau balsu, ir tu atsisukai gars, lyg tas odis bt tave apkabinusios mano rankos. Vilouy itariau, o tu tiesiog mei ir lioveisi verkti. Kai buvau penkis mnesius nia, man paskambino i restora no, kuriame anksiau dirbau.

Konditerijos efs motina susilau iusi klub, o t vakar pas juos turs atvaiuoti virtuvs kritikas i Boston Globe, todl net jei es lu prayti ir man netinkamas metas, ar negaliau atvykti - tik sutaisyti savo firminio okola dinio imtalapio, to su pikantikais okoladiniais ledais, avokado ir banan brle?

Prisipastu, pasielgiau savanaudikai. Jauiausi apsndusi ir stora, norjau pati sau priminti, kad buvau kadaise tinkama ne vien aisti Eik uvauti" su tavo sesute ir skirstyti skalbinius baltus ir spalvotus.

Palikau Amelij priirti paauglei auklei ir nuvaiavau restoran. Virtuv per tuos metus, kai nebedirbau, nebuvo n kiek pasikeitusi, nors naujoji ef kitaip susidliojo spintose ra kandus.

Negaidama nusivaliau darbastal ir miausi taisyti sluoksniuot tel. Bet pasilenkusi mai pajutau, kad nebegaliu susilenkti per juosmen kaip kieninis peiliukas.

Jutau - tu atimi man kvap, kaip a atmiau tavj. Atleisk, vaikyti, - balsu atsipraiau ir vl atsitiesiau. Dabar splioju: ar tsyk ir lo tie septyni kauleliai? Ar saugo dama, kad kas kitas nesusieist, sueidiau tave7. Pagimdiau truput po trij, bet vl pamaiau tave tik atunt valand vakare.

nbc svorio metimo iššūkis b12 kompleksinės injekcijos svorio metimas

Kas pusvaland onas eidavo pasiteirauti naujie n: jai daro rentgeno nuotrauk, ima krauj. Mano, kad gali bti lusi dar ir iurna. O paskui, et, jis parne pai geriausi ini - treiasis tipas.

Ji turi septynis gyjanius kaulus ir keturis naujus lius, bet kvpuoja gerai. Guljau ligonins lovoje ir ne smoningai ypsojausi sitikinusi, kad esu vienintel mama gim dymo skyriuje, digaujanti dl toki naujien. Jau du mnesius inojome, kad tu gimsi su NO - nebaigtine osteogeneze, dviem abcls raidmis, kurios mums pritaps vi sam gyvenimui. Kolageno trkumas daro kaulus tokius trapius, kad jie gali lti klupteljus, krypteljus, suiaudjus. Esama keli tip, bet tik dviem bdingi tokie vaisiaus liai gimdoje, kokius mes pamatme per ultragarso tyrim.

Bet anuomet rent genologas vis tiek dar negaljo tvirtai pasakyti, ar tau antrasis tipas, kai gim kdikiai neigyvena, ar treiasis - sunki forma, le mianti progresuojani deformacij.

Dabar inojau, kad metams bgant tau gali dar imtus kart lti kaulai, bet tai jau nebuvo labai svarbu - tau duotas gyvenimas, per kur tuos lius galsi iksti. Kai audra atslgo, onas ivaiavo namo atsiveti tavo sesers, kad ji galt su tavimi susipainti.

Paiper kiek sudvejojo, paskui nusiypsojo ir linkteljo. Tu kietai miegojai ant nugaryts vilnijaniame polistireno de besyje, kuriuo jie buvo ikloj plastikin lovel. Kojyts ir ranky ts buvo sutvarstytos, kair kulknis irgi. Tau augant darysis lengviau atskirti, kad sergi nebaigtine osteogeneze - mons, inantys, ko ieko, atpains j i tavo lenkt rank ir koj, i trikampio smailjanio veidelio, be to, tu niekad neiaugsi auktesn negu trij pd, - taiau anuo met, net ir sutvarstyta, tu atrodei tobula.

Odel buvo viesiau sios persiko spalvos, lpyts - maa avietl. Plaukuiai plaz djo alis, auksaspalviai, blakstienos - mano maojo pirtelio nago ilgumo. Itiesiau rank tavs paliesti ir - atsiminusi svajoti didelis kim pil suk numesti svorio ati traukiau. Buvau taip sijautusi, taip trokau, kad gyventum, kad daug nemsiau apie laukianius ikius.

Turjau grai naujagim mergyt, o ji buvo trapi kaip muilo burbulas. Kaip motina tu rjau tave apsaugoti. Bet kas bus, jeigu vos pabandiusi vien pa kenksiu? I lto jodvi paguld putplasio lop mano alkns link. Labas, sunabdjau glausdama tave. Po tavimi kliuvusi mano ranka jaut iurkt polistireno pakloto krat.

numesti svorio kaip pora kaip numesti svorio pilvas

Pagalvojau, kiek dar utruks, kol galsiu paneioti tave, pajusti tavo svor, dr gn odyt. Prisiminiau, kaip verkdavo naujagim Amelija; kaip maitindavau j lovoje ir umigdavau su ja glbyje nerimaudama, kad neusirisiau ir nenuspausiau jos.

Bet tave jau vien ikelti i lopio pavojinga. Net nugaryt patrinti. Pakliau akis Paiper. Abi inojom, kad tai melas, bet man nespjus prasiioti pa lat skriejo Amelija - snieguotomis pirtinmis, su vilnone ke puraite.

T dien, kai pasakiau jai, kad tu atkeliauji, Amelija paklaus, ar spsi piet. Kai paaikinau, jog teks luktelti dar kokius penkis mnesius, nusprend - per ilgai. Utat vaizduodavo, kad tu jau atsiradai, neiodavosi visur savo mgstamiausi ll ir vadindavo Sesyte. Kartais, kai imdavo nuobodiauti ar dmes patraukdavo kas nors kita, numesdavo ll tiesiai ant galvos, o ttis juokdavosi.

Gerai, kad tai tik bandomoji, sakydavo. Tarpdury pasirod onas, o Amelija usirang ant lovos, Paiper ant keli, pasiirti ir vertinti. Tai buvo pirmas kartas, kai pamelavau, kad tave apsaugoiau, o tu lyg nujausdama kaip tik t akimirk nubudai.

Nepravirkai, nepasimuistei. Vidurnakt budjim perm naktin seseli pamaina. Mudvi su tavimi kietai miegojome, kai palat jo ta moteris. A pamau atsipeikjau i mieg, vilgsnis smigo jos uniform, tapatybs kortel, smulkiai garbanotus rusvus plaukus. A vystyklus tikrinau gal kokius deimt tkstani kart.

Tuomet a dar nebuvau imokusi bti tavo balsu. Pedama antklodls klost, i per staigiai trukteljo. Tu apsivertei ant ono 17 ir pradjai klykti: ne knirkti kaip anksiau, kai buvai ialkusi, o veriamai spiegti - tok klyksm girdjau, kai tik gimei.

valgyti daugiau norint numesti svorio medžiagų apykaitą ekologiškas plonas cioccolato

Nesivaizdavau ninieko blogiau u tavo riksm, taiau tsyk tavo odel pamlynavo kaip akys, o kvpuoti mei tankiai gaikiodama. Slaug palinko prie tavs su stetoskopu. Kas jai negerai? Slaug susirauk klausydama tavo krtins, ir tada tu mai suglebai. Slaug paspaud mygtuk u mano lovos. Kodas m lyna", - igirdau, ir palata staiga prigujo moni, nors tebebu vo vidurnaktis. Gali bti temptas pneu motoraksas Rezultatas - daugiau darbuotoj stojo sjungas ir itaip sustiprino tarinjimus ir nepasitikjim, itisus deimtmeius temdiusius administracijos ir darbuotoj santykius.

Ganttas kartu su Svajoti didelis kim pil suk numesti svorio vykd kelet bendr projekt. Taiau kai pastarasis atsiskyr ir tapo konsultuojaniu pramons ininieriumi, Ganttas m i naujo analizuoti Tayloro skatinimo sistem. Atsisakydamas diferencijuotos darbo umokesio sistemos, kaip turinios nedidel motyvacin poveik, Ganttas pateik nauj idj. Kiekvienas dienos uduot vykds darbininkas gaudavo 50 cent premij. Po to jis ved antrin motyvacij. Priirtojas" emiausio lygio vadovas turt gauti premij u kiekvien dienos norm vykdius darbuotoj plius atskir premij tuo atveju, jei visi darbininkai vykdyt jiems skirtas dienos uduotis.

Tai, Gantto manymu, turjo paskatinti vadovus, kad jie mokyt savo darbininkus geriau atlikti darb. Be to, kiekvieno darbininko rezultatai buvo skelbiami vieai ir pateikiami individualiose diagramose: juodai buvo ymimos dienos, kai darbininkas vykdydavo normas, o raudonai, kai j nevykdavo. Taip Ganttas dav pradi gamybos kalendoriniam planavimui; dar ir iandien tebenaudojama Gantto diagrama. I tikro, Gantto diagrama iversta atuonias kalbas ir naudojama visame pasaulyje.

Nuo treio deimtmeio ji naudojama Japonijoje, Ispanijoje ir Soviet Sjungoje. Ji taip pat sudar pagrind dviem diagram sudarymo priemonms, sukurtoms padti atlikti planavim, valdym ir kontrol sudtingose organizacijose. Kompiuterins mokomosios programos Lotus " taip pat krybikas Gantto grafiko pritaikymas. Lillian ir Frankas tyrinjo nuovarg ir judesius, jie ypa domjosi darbinink gerovs klinio bdais.

Pasak j, galutinis mokslinio valdymo tikslas - padti darbininkams pasijusti monmis ir visikai inaudoti savo vidines galimybes. Nagrindami nufilmuotus judesius, jie siek rasti paius ekonomikiausius judesius kiekvienai uduoiai, kad ji bt atliekama geriau ir darbininkai maiau pavargt.

Gilbrethai Jeg, Jkad judesi tyrimas pagerins darbuotoj moral dl jo tiesiogins fi-zinsjiaudos ir dl to, kad tai rodys vadov rpest darbininku. Klasikins organizacijos teorija atsirado i poreikio numatyti pagrindines toki sudting organizacij kaip fabrikai, valdymo gaires. Nes jis ne tik pirmasis tyrinjo vadov elges, bet ir pirmasis tai susistemino.

Fayolis tikjo, kad puiki valdymo praktika turi tam tikr bendr bruo, kuriuos galima identifikuoti ir nagrinti. Savo tikjimu moksliniais metodais Fayolis primena aminink Taylor.

Taiau, jei Tayloras labiausiai domjosi organizavimo funkcijomis, tai Fayol domino visa organizacija. Daugiausia dmesio jis skyr valdymui, nes jam atrod, kad tai labiausiai apleista verslo operacija. Taiau Fayolis tvirtino, kad valdymas - tai gdiai. J, kaip ir bet kuri kit, galima imokti, tereikia tik suvokti pagrindinius valdymo principus. Joje pabr grietai nustatytos hierarchijos, valdomos pagal grietai nustatytas taisykles ir valdios linij, poreik.

Jos veikla ir tikslai yra racionaliai apgalvoti ir darbo pasidalijimas yra aikiai apibrtas. Weberis taip pat tikjo, kad reikia akcentuoti profesin kompetencij, ir kad darbas turi bti vertinamas tik pagal nuopelnus. Taiau mes turtume elgtis atsargiau, toki neigiam konotacij prilipdydami Weberio pavartotam biurokratijos" terminui.

Kaip ir mokslinio valdymo teoretikai, Weberis siek pagerinti socialiai svarbi organizacij veikl, j operacijas padaryti valdomas ir produktyvias.

Nors dabar mes inovacijas bei vairiapusikum vertiname lygiai taip pat kaip ir efektyvum bei sugebjim nuspti ateit, Weberio pateiktas biurokratinio valdymo modelis ymiai paspartino toki didiuli korporacij kaip Fordo" formavimsi. Biurokratija buvo ypatingas santyki modelis, ir jam Webe-rjs numat didi ateit. Nors valdininkija daugelyje firm pasiteisino, konkurencinje deimtojo deimtmeio pasaulio rinkoje tokios organizacijos kaip General Electric" ir Xerox" tapo biurokratijos lauytojomis".

Taiau ji ved ir daug nauj element, ypa moni santyki ir organizacins struktros srityse. Ji numat kryptis, kurias toliau pltojo kylanios bihevioristin elgesio ir vadybos mokslo mokyklos. Follett buvo sitikinusi, kad negalima tapti pilnaverte asmenybe, jei nesi grups narys; mogus tobulja bendraudamas organizacijoje su kitais monmis. IJi net pavadino valdym menu kurti daiktus per kitus mones".

Ji nepaprastai tikjo grups galia, kur pavieniai asmenys gali sujungti vairius gabumus kak didesnio. Be to, Folett holistinis" kontrols metodas atsivelg ne tik individus ar grupes, bet ir toki aplinkos veiksni kaip politika, ekonomika ir biologija, poveik. Darbo pasidalijimas. Kuo daugiau mons specializuojasi tam tikroje srityje, tuo efektyviau jie atlieka savo darb. Vadovai turi duoti nurodymus, kaip atlikti uduotis. Formali vadov turima valdia suteikia jiems teis sakinti, taiau ne visuomet pavyksta pasiekti paklusnumo, jei jie neturi asmeninio autoriteto pavyzdiui, reikiamos kompetencijos.

Organizacijos nariai turi gerbti joje galiojanias taisykles ir nuostatas. Fayolio nuomone, drausm garantuoja geras vadovavimas visuose organizacijos lygiuose, teisingos sutartys pavyzdiui, sipareigojimas atlyginti u geresn darbo kokyb ir teisikai patvirtintos baudos u prasiengimus.

  1. Geriausi kokteiliai numesti svorio
  2. Dta stiklas ir lkts, linja nagai.
  3. 35 dienų riebalų nuostolis

Komand vienov. Kiekvienas darbuotojas turi gauti instrukcijas tik i vieno asmens. Fayolio manymu, jei darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus keliems vadovams, tai neivengiami prietaravimai tarp instrukcij ir neaikumai dl valdios.

Krypties vienov. Toms organizacijos operacijoms, kuri tikslas tas pats, turi vadovauti tas pats vadovas pagal vien plan. Pavyzdiui, kompanijos personalo skyrius negali turti dviej direktori, besilaikani skirtingos samdymo politikos.

Individuali tiksl pajungimas bendrai gerovei. Kad ir koks bt sipareigojimas, darbuotoj interesai negali bti svarbesni u visos organizacijos interesus. U atlikt darb turi bti atlyginama teisingai ir darbdaviams, ir darbuotojams. Pavaldini vaidmens sumainimas priimant sprendimus yra centralizacija, o j vaidmens padidinimas - decentralizacija. Fayolis man, kad vadovai galiausiai vis tiek turi bti atsakingi u vis darb, taiau kartu jie turi suteikti savo pavaldiniams pakankamai atsakomybs savo darbus tinkamai atlikti.

Kiekvienu atveju btina nustatyti reikiam centralizacijos laipsn. Valdios linija organizacijoje - iandien danai ymima tvarkingais keturkampiais ir linijomis organizacinse struktrose - visada monje briama" i viraus apai nuo aukiausio iki emiausio valdymo lygio. Mediagos ir mons turi bti reikiamoje vietoje reikiamu metu. Vadovai turi bti draugiki ir teisingi savo pavaldiniams. Personalo stabilumas.

Jodi Picoult Trapumas

Didel darbuotoj kaita trukdo organizacijai skmingai dirbti. Pavaldiniams turi bti leidiama patiems kurti ir gyvendinti savo planus, netgi jei kartais gali pasitaikyti ir klaid. Esprit de Corps kolektyvo dvasia. Komandos dvasios stiprinimas teikia organizacijai vieningumo. Pasak Fayolio, j padeda ugdyti net ir neyms veiksniai. Pavyzdiui, jis sil kur tik galima bendrauti tiesiogiai odiu, o ne formaliomis, raytinmis priemonmis.

Coubrough, trans. Geneva: International Management Institute, Prie naujos Home Depot" parduotuvs atidarym visi jos darbuotojai keturias savaites apmokomi. Siekiant palaikyti ryius ir platinti informacij apie kompanij, kas ketvirt 23 tkstaniams jos darbuotoj rengiami sekmadieniniai ryto susitikimai.

Tam panaudojamas satelitinis televizijos ryys. Laida tiesiogin, galima keistis informacija, darbuotojai gali skambinti ir klausti kompanijos aukiausio lygio vadov. Home Depot" taip pat turi savo televizijos stot. Ji kuria programas, skirtas apmokyti naujus Home Depot" parduotuvi darbuotojus aptarnavimo dvasios". Home Depot" lavina ir klientus. Parduotuvs silo konsultacijas, per kurias personalas ar tiekj svajoti didelis kim pil suk numesti svorio moko gyvendinti vairius nam remonto projektus.

Home Depot" taip pat stengiasi atlikti remont remdamasi klient patirtimi bei pasilymais. Pavyzdiui, kai rangovai papra specialaus prekystalio atsiskaitymui alia medienos sandlio, Home Depot" sutiko ir pamat, jog is pokytis pagreitino prekystalio prie parduotuv" atsiradim.

Komandos dvasia, keitimasis informacija bei kokybikas klient aptarnavimas, bdingi Home Depot", padjo jai tapti dominuojania mlrd. Barnardas m. Jo manymu, mons buriasi formalias organizacijas nordami pasiekti tai, ko negali gyvendinti pavieniui.

Taiau, kai siekia organizacijos tiksl, jie turi patenkinti ir savo individualius poreikius. Taip Barnardas priartjo prie pagrindinio savo teiginio: mon gali efektyviai veikti ir igyventi tik tuo atveju, jei organizacijos tikslai yra subalansuoti su jai dirbani individ tikslais ir poreikiais.

Pavyzdiui, kad pasiekt savo asmeninius tikslus formalioje organizacijoje, mons buriasi neformalias grupes. Nordama utikrinti skming savo gyvavim, organizacija turi efektingai panaudoti ias grupes, net jei j tikslai kirstsi su vadovybs tikslais.

Barnardas pripaino neformalios organizacijos" svarb ir universalum, - tai ir yra jo pagrindinis naas vadyb. Barnardas tikjo, kad galima pasiekti pusiausvyr tarp individo ir organizacijos tiksl, jei vadovai suprast savo pavaldinio abejingumo zon, arba primimo zon, t. Barnardas tikjo, kad vadovai turi pamau iugdyti savo pavaldini moralinio tikslo jausm. Tam jie turi imokti mstyti plaiau negu j pai riboti savi interesai, ir moralikai sipareigoti visuomenei.

Stoner Vadyba 1-302 P Su Formatavimu

Nors Barnardas akcentavo vadov darb, taiau jis daug dmesio skyr ir darbuotojo, kaip pagrindinio strateginio veiksnio organizacijoje", vaidmeniui. Apibrdamas organizacij kaip kooperatyvi grupmis dirbani individ mon, jis eng toliau ir paruo dirv iuolaikiniam vadybiniam mstymui.

I tikro, kai kas pasisako u komandas kaip organizacijos sudedamsias dalis. Kadangi komandose paprastai remiamasi savivalda, tai prieiros vaidmenys ribojami. Vadovyb suteikia krypt, kiekvienai komandai nustatydama bendr tiksl, o komandos atsiskaito u imatuojamus veiklos tikslus.

H nevioristin mokykla: -p vadybos mokslinink, Rini sociologijos, psichorgijos ir kit ioms disciplininis gimining srii silavinim ir savo vairiapuS3S inias panaudojani tam, kad geriau suprast ir efektingiau valdyt mones organizacijose. Dideliam vadov nusivylimui, mons ne visuomet pasirinkdavo prognozuojamus ar numanomus elgesio modelius. Todl padidjo noras padti vadovams efektingiau tvarkytis su mogikja j organizacij puse".

Kai kurie teoretikai band sustiprinti klasikin organizacijos teorij savo sociologine ar psichologine nuojauta. Kai darbuotoj valdymas" skatina geresn darbo kokyb, organizacijoje vyrauja efektingi moni santykiai; kai smunka darbuotoj moral ir efektyvumas, organizacijoje vyraujantys moni santykiai laikomi neefektingais. Fordas nusipirko ems Hailando parke, kur ketino gyvendinti paias naujausias gamybos idjas, ypa Fredericko Winslowo Tayloro. Kaip pranaavo Tayloras, gamybiniam procesui jos suteiks absoliutaus racionalumo.

Idja - suskaidyti kiekvien funkcij ymiai smulkesnius elementus, kuriuos bt galima mechanizuoti bei pagreitinti ir sujungti surinkimo konvejer. Proces pradjo keisti m. Pirmoji modernaus konvejerio dalis buvo magneto vijos surinkimas.

kaip dažnai matuoti svorio kritimą svorio kritimas 20 kg per mėnesį

Anksiau darbininkas, - ir jis turjo bti kvalifikuotas, - darydavo smagraio magnet nuo pradios iki galo. Geras darbininkas per dien sugebdavo padaryti O dabar magnetams buvo sukurtas surinkimo konvejeris, suskirstytas 29 skirtingas operacijas, ir jas atliko 29 mons. Senoje sistemoje magnetui surinkti reikdavo 20 minui, dabar - Netrukus Fordas su savo monmis toki pat racionalizacij dieg ir visoje gamykloje. Jie greitai dieg varikli ir pavar di surinkimo konvejer. Po to, m. Darbininkai [dabar manevravo] kaip manydami greiiau aplink pritvirtint metalin objekt, automobil, kur surinkinjo.

Jei darbininkai bt galj likti savo vietose, renkamam automobiliui judant konvejeriu, bt vaistoma maiau laiko, Fordo laiko. Charlesas Sorensenas, taps vienu pagrindini Fordo moni, sukr surinkimo konvejer, T modelio vaiuokl ltai traukdamas gamyklos grindimis pd ir nuolat registruodamas proceso laik.

U jo jo ei darbininkai, imdami detales i rpestingai atitinkamais atstumais idliot krv ir tvirtindami jas prie vaiuokls O visai neseniai, prie kelerius metus, taikant surinkim prie pritvirtintos vaiuokls, geriausias automobilio surinkimo laikas sudar vieno mogaus darbo valandas. Fordo vadovyb savo pergal atvent Detroito Pontchartrain" viebutyje. Kaip ir dera, jie prijung paprast konvejerio juost prie penki arklio jg variklio su dviraio grandine ir panaudojo konvejer tiekti valgiui stal.

Po devyniolikos met, pagaminus daugiau kaip penkiolika milijon automobili, kai Fordas nenoriai prijo ivad, kad reikia liautis gaminus T model, firmos balansas siek milijonus doleri.

Irtai nebuvo vien firmos skm; tai buvo socialins revoliucijos pradia. Fordas pats [tikjo], kad pasiek paprasto mogaus rib. Vliau jis ra: Masin gamyba eina masinio vartojimo priekyje ir galina, sumainus kainas, gaminti patogesnius dalykus prieinamesnmis kainomis".

U i kain Fordas pardav automobili ir gamybos apimtimi pralenk visus kitus pasaulyje Henry Fordas, imigranto snus ir buvs mainisto mokinys, būdai kaip numesti riebalus tikrj tapo labai turtingu mogumi.

Aiku, kad jis tokiu tapo imdamasis rizikos ir bdamas skmingas pramoninio valdymo teoretikas. Bet ir jo veikla, ir jo asmenyb susilauk kritikos i t, kurie neigiamai vertino jo beslygik poir mases", kurioms jis itobulino ir skyr T model. Pavyzdiui, kai kurie jo plaiai igarsint atlyginim darbuotojams padvigubinim m.

Be to, Fordas usispyrs prieinosi savo darbuotoj stojimui sjung dar ilgai po to, kai visi pagrindiniai jo konkurentai pasira su sjungomis sutartis. Firmos teritorijoje gana danai firmos policija sulaikydavo sjung agitatorius", kol pagaliau, pralaimjs rinkimus, kuriuos reng Nacionalin ryi su darbininkais valdyba [National Labor Relations Board; valstybin agentra, steigta tvirtinti darbinink teises dertis kolektyviai], Fordas m.

Tai viena Eltono Mayo ir jo koleg tyrim interpretacij. Tyrimai prasidjo bandymu nustatyti ry tarp darbo vietos apvietimo ir darbuotoj darbo naumo - tokio pobdio klausimas bt domins ir Frederick Taylor bei jo kolegas. Atlikdami kai kuriuos ankstyvuosius tyrimus Western Electric" tyrintojai padalijo darbuotojus dvi grupes: vienai grupei darbo vietos apvietimas buvo smoningai kaitaliojamas testavimo grupo kitai jis ilikdavo toks pat per visus eksperimentus kontrolin grup.

Eksperiment rezultatai buvo netikti. Kai testavimo grups darbo vietos apvietimas pagerdavo, darbo naumas taip pat padiddavo, nors ne visada. Taiau, kai apvietimo slygos pablogdavo, testavimo grupje taip pat bdavo pastebima darbo naumo didjimo tendencija. Taiau dar labiau situacij komplikavo paslaptis, kodl eksperiment dienomis iaugo kontrolins grups darbo naumas. Juk ji nepatyr joki apvietimo pokyi. Akivaizdu, kad darbuotoj elgesiui takos turjo dar kakokie kiti veiksniai, ne tik apvietimas.

Atlikta nauja eksperiment serija. Nedidel darbuotoj grup dirbo atskiroje patalpoje ir buvo vesta daug pokyi: padidintos algos, vestos poilsio pertraukls, sutrumpinta darbo diena ir darbo savait. Tyrintojai, dabar atliekantys j tiesiogini vadov priirtoj" vaidmen, taip pat leido grupms savo nuoira pasirinkti poilsio pertraukls laik ir turti galimyb pareikti savo nuomon, koki pokyi jie dar pageidaut. Ir vl rezultatai buvo netikti. Laikui bgant, darbo rezultatai gerjo, taiau jie tai kilo, tai smuko stichikai.

Roethlitsbergeris ir Willia-mas J. Remdamiesi iais ir vlesniais eksperimentais Mayo ir jo kolegos nusprend, kad darbo naumo kilim lm sudtinga poiri grandin. Kadangi grups buvo iskirtos i kit ir apgaubtos ypatingo dmesio, tai ir testavimo, ir kontrolins grups m jausti pasididiavim savo grupe, o tai skatino jas gerinti darbo rezultatus. Draugikas vadovavimo stilius toliau stiprino j motyvacij. Tyrintojai padar ivad, kad darbuotojai dirbt dar geriau, jei tikt, jog administracija rpinasi j gerove, ir j tiesioginiai vadovai skirt jiems daugiau dmesio.

Kadangi kontrolinms grupms nebuvo skirta jokio ypatingo vadov dmesio ir nebuvo pagerintos darbo slygos, bet j darbo rezultatai vis tiek pagerjo, tai kai kurie mons, ir pats Mayo man, kad kontrolins grups darbo naumo didjimas yra pai tyrintoj specialaus dmesio rezultatas.

Tyrintojai taip pat padar ivad, kad neformalios darbo grups - socialin darbuotoj aplinka - teigiamai veikia darbo naum. Daugumai Western Electric" gamyklos darbuotoj j darbas atrod nuobodus ir beprasmis, taiau j draugijos ir draugyst su bendradarbiais, kartais nulemta bendro antagonizmo savo bos" atvilgiu, nedavo j darbin veikl svajoti didelis kim pil suk numesti svorio ir suteikdavo tam tikr galimyb apsiginti nuo administracijos.

Todl Mayo jaut btinyb papildyti senj racionalaus mogaus", skatinamo asmenini ekonomini poreiki, koncepcij socialaus mogaus", skatinamo socialini poreiki ir siekianio tiesioginio atlygio darbo santykiuose bei labiau reaguojanio grups spaudim nei administracijos reikalavimus, koncepcij. Taiau palyginkite, k Mayo bei jo kolegos laik svarbiu, ir kas buvo svarbu Fordui bei Weberiui, ir pamatysite, kaip ios idjos pakeit vadybos teorij.