Svorio metimas dr warner robins ga

Abejotina sojos fitoestrogenų nauda ir potenciali rizika. Tas, Kurio Nevalia Minti, sugro. Berseth, C. Neaišku, ar soja sumažina makšties sausumą ar niežėjimą, susijusį su menopauze. Panašu, kad vartojant sojos izoflavonus pagerėja odos elastingumas ir smulkių raukšlių atsiradimas. Endometriumo vėžys.

Kambarys buvo svorio metimas dr warner robins ga, turjo puik idin prieais aukt lang eil, sandariai udaryt nuo neprastos met laikui vsos.

Su drebjs ministras pirmininkas atsistojo ir nujo prie lang. Staiga, taip stovdamas nugara kambar, igirdo tyliai kostelint. Jis sustingo akis ak su isigandusiu savo atspindiu tamsiame stikle. Paino t kosiojim. Buvo jau girdjs. Ltai ltai jis atsisuko tui kambar. Akimirk beprotikai vylsi, jog niekas neatsilieps. Taiau ikart atsi auk balsas, grietas, rytingas, sakytumskaitantis parengt kreipimsi. J skleid - kaip i to kosteljimo ministras pirmininkas beregint supra to - varl panaus mogutis su ilgu ilu peruku, aliejumi nutapytas nedideliame apmsojusiame paveiksle tolimojoje kambario kertje.

Turime skubiai susitikti. Malonkite tutuojau duoti atsakym. Pagarbiai Karamel. Ma tote, man turi skambinti Ministrui pirmininkui ap mir irdis.

Paskambins rytoj vaka re, - tar mogutis. N aujas m i ni s t r a s Jis nutrepeno prie stalo nervingai tampydamas kaklarait. Vos spjo atsissti ir nutaisyti - reikia tiktis - giedr, ram veid, kai tuiame idinyje po marmurine atbraila plyksteljo skaisiai alios liepsnos.

Jis stengsi neparodyti nei nuostabos, nei baims. Sukdamasis kaip vilkelis, ugnyje pasirod apknus vyrikis. Premjeras negaljo nuoirdiai priimti io komplimento, tad pa tyljo. Reti Karamels apsilankymai jam neteik n menkiausio malo numo - ir iaip gan iurpoki, jie paprastai reikdavo, kad jis netrukus igirs koki nors labai blog ini. Be to, Karamel atrod suvargs. Liesesnis, plikesnis ir ilesnis, vilgsnis uguitas. Ministrui pirmi ninkui tekdavo matyti toki iraik politik veiduose, ir ji niekad neaddavo nieko gero.

Prisitrauks kd atsisdo ir alij katiliuk pasidjo ant keli. Lidnai pasitryns akis gailiai pavelg Ministr pirminink. Brokdeilo tiltas Bounz ir Vens nuudymas O kur dar smyis pietryi Anglijoje Nejaugi nesupratote, kas vyksta? H ari s P oteris tai dl tokio elgesio jis ir nepakent Karamels apsilankym. Bet, aiku, itaip susiklost per pat pirm susitikim su Karamele pat pirm jo premjerysts vakar.

Prisimena kaip iandien ir ino nepamiris iki mirties. Jis stovjo vienas tai itame kabinete gardiuodamasis pergale, kuri iauo itiek met svajojus ir rezgus visokius planus, kai igirdo u nu garos kostelint, visai kaip vakar.

Haris Poteris Ir Netikras Princas

Atsisukus tasai bjaurus portretas jam prane, jog pas j atvyksta magijos ministras. Savaime aiku, jis paman, kad nuo ilgos agitacins kampanijos ir rinkim tampos jam galvoj pasimai. Jau ir taip pakraupo pranekus portretui, taiau tai buvo grynas niekas, palyginti su jausmeliu, kada i idinio asteljo apsiauklis burtininkas ir paspaud jam rank.

Jis be ado iklaus malon Karamels patikinim, kad visame pasaulyje tebra pilna sislaptinusi ragan ir burtinink, taiau jam nes ko jaudintis, nes jis, magijos ministras, prisiims atsakomyb u visburtinink ben druomen ir nemagikajai monijos daliai neeisis sujais susidurti. Tai, pasak Karamel, sunkus darbas, apimantis plai veikl, nuo saugaus luot naudojimo iki slibin populiacijos ribojimo premjeras prisimin, kaip sulig tais odiais jis sitvr stalo krato. Karamel tvikai pa glost pribloktam premjerui pet.

Jums sutrukdysiu tik tuo atveju, jeigu ms pusje atsitiks kas nors tikrai negera, kas kelt pavoj iobarams O iaip mano principas: gyvenk ir leisk gyventi kitam. Ir dar - turiu pasakyti, kad js laikots daug geriau u js pirmtak. Jis mane band imesti pro lang, paman, jog esu koks persirenglis, atsistas opozicijos. Tai buvo paskutin menkut viltis.

Tebekrizendamas Karamel ipteljo idin kakoki milt, lipo smaragdines liepsnas ir teldamas inyko. Ministras pirmininkas ilgo kai stovjo it kastas.

Suprato kaip gyvas jokiam mogui neprasitarsis apie susitikim, nes kas gi galt juo patikti? Jisnegreit atsigavo nuo to sukrtimo. Kur laik dar mgino sikalbti, kad Karamel tebuvo haliucinacija, kuri sukl bemiegs naktys per toki sunki rinkim kampanij. Bergdiai stengdamasis atsikratyti visko, kas primint nesmag pokalb, iurknjis atidav dukteriai, ta labai apsidiaug, o asmeniniam sekretoriui liep nukabinti bjaurj portret, praneus apie Karamels vizit.

Didiam premjero nusivyli mui, paaikjo, kad portreto nemanoma nuimti. Kai keliems staliams, porai statybinink, menotyrininkui ir ido kancleriui taip ir nepavyko atlupti paveikslo nuo sienos, premjeras sumanymo atsisak ir sikibo vilties, kad tas daiktas liks kabti tylus ir nejudrus iki pat jo kadencijos pabaigos. Retkariais akies krateliu jis lyg ir pastebdavo paveikslo gy ventoj iovaujant ar kraptantis nos, o syk ar du tas netgi m ir ijo i rm, liko tik purvina drob.

svorio metimas dr warner robins ga svorio metimo tyrimų naujienos

Taiau jis imoko per daug neirti paveiksl ir, atsitikus panaiam dalykui, nuolat sau tvirtai priminti, kad akys j apgaunanios. H ari s P oteri s Paskui, prie trejus metus, visai tok pat vakar, premjeras vienas sdjo kabinete ir portretas vl prane atvykstant Karamel.

Minis tras igriuvo i idinio perlaps ir baisiausiai persigands. Nespjus premjerui paklausti, kuri gal jis varvina vanden ant Aksminsterio kilimo, Karamel m net springdamas pasakoti apie kakok ministrui pirmininkui visai negirdt kaljim, apie mog, vardu Sirijus Blekas, apie kakok lyg ir Hogvarts ir berniuk Har Poter.

Premjeras ninieko nesuprato. Psichai sukl riaues, - sudrebjo jis. Nesvarbu, vis tiek turjau ateiti pas jus, premjere. Blekas - iobar udikas, jis gali iekoti Patys inote Ko Bet js, aiku, neinote, kas tas Patys inote Kas!

Ministrui pirmininkui labai nepatiko, kad jamliepiama sstis jo paties kabinete ir dar siloma jopaties viskio, bet jis atsisdo. Karamel isim lazdel, i oro itrauk du didelius stiklus gintarins spalvos skystimo, vien bruko premjerui rankon ir prisitrauk kd.

Karamel nekjo ger valand. Vienu tarpu jis atsisak garsiai itarti tam tikr vard, ura j pergamento skiautje ir spraud j laisvj premjero deln. Kai Karamel pagaliau atsistojo ieiti, premjeras irgi pakilo. Taigi manote, kad Tas, Kurio Nevalia Minti, tebra gyvas, tiesa? Jeigu norite inoti, 12 N aujas mi ni s t r a s jis nepavojingas, kol negauna pastiprinimo, todl mums reikia nerimauti dl Bleko.

Js paskelbsite t spjim, ar ne? Na, tikiuosi, premjere, jog daugiau nebesusitiksime. Labos nakties! Taiau jie susitiko. Maiau nei po met kabinete vl idygo susibaigs Karamel ir prane, kad kvidio bent jau taip skambjo tas odis pasaulio pirmenybse vyks nesusipratimas, sipainioj keli iobarai, taiau premjerui es neverta jaudintis, tai, kad pasirods Patys inote Kieno enklas, dar nieko nereikia: Karamel buvo sitikins, jog tai pa vienis incidentas, Ryi su svorio metimas dr warner robins ga valdyba jau usiimanti j atminties pertvarkymu.

Na, geros dienos. Ministras pirmininkas i paskutinij tikjosi, kad slibinai ir sfinksai bus blogiausia, kas gali nutikti, bet kur tau. Neprajo n dveji metai, ir vl i ugnies ilindo Karamel, dabar su inia, kad i Azkabano pabgo brys kalini. Kad ir k sakyt spauda ir opozicija, ministras pirmininkas nebuvo kvailas.

Jisnetruko pastebti, jog, nepaisant Karamels paad per pirm j susitikim, juodu gan danai matosi ir Karamel kas kart apsireikia vis labiau sutriks. Nors ir kaip nemgo galvoti apie Magijos ministr arba, kaip mintyse jis visad vadino Karamel, An ministrpremjeras negaldavo atsikratyti baims, kad kit kart jis atne dar baisesn ini.

Taigi vl i ugnies ilips Karamel, susitariusiais plaukais, isigands 13 H a ri s P oteris ir pasipiktins, kad premjeras neino tiksliosjo apsilankymo svorio metimas papildo mirtį, buvo bene blogiausia, kas galjo vykti i nepaprastai gdi savait. Pajryje ne uraganas siaut. Tos mogudys ts - ne iobar darbas.

Ir Herberto orlio eimai bt saugiau be jo. Mes jau mms ygi jam igabenti vento Mango magikj lig ir traum ligonin. Tai reikia padaryti inakt. Giliai atsiduss Karamel tar: - Premjere, labai apgailestauju, taiau turiu pasakyti, jogjis gro. Bryant, M. Sojos izoflavonų vartojimo poveikis elgesio, somatiniams ir afektiniams simptomams moterims, sergančioms priešmenstruaciniu sindromu. Trumpalaikis fitoestrogenų turinčios dietos poveikis moterims po menopauzės. Menopauzė ; 4 2 : Busby, J.

Chemoprevencija šlapimo pūslės vėžiui gydyti. J Urol ; 5 : — Calvert, G. Sojų pupelių miltų ir sojos pupelių saponinų poveikio kraujo plazmos lipidams, išmatų tulžies rūgštims ir neutraliems steroliams tyrimas hipercholesterolemija sergantiems vyrams. Br J Nutr ; 45 2 : Calvo Romero, J.

Rev Clin Esp. Campbell, J. Dietinis kūdikių dieglių gydymas: dvigubai aklas tyrimas. Capristo, E. Augalinių baltymų turtingos polimerinės dietos gydymo poveikis kūno sudėčiai ir energijos apykaitai neaktyvios Krono ligos srityje. J Gastroenterolis. Carmignani, L. Dietinių sojų papildų poveikis, palyginti su estrogenais ir placebu, menopauzės simptomams: atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas. Carroll, D. Nehormoninė karščio bangos terapija menopauzėje.

Am Fam. Gydytojas ; 73 3 : Carroll, K. Gyvūnų baltymų sojos pupelių baltymų pakeitimo hipocholesteroleminis poveikis sveikų jaunų moterų dietoje. Am J Clin Nutr ; 31 8 : Cassidy, A.

Fitoestrogenai ir širdies bei kraujagyslių ligos. J Br Menopauzė. So ; 12 2 : Biologinis izoflavonų poveikis jaunoms moterims: sojos pupelių produktų cheminės sudėties svarba. J Nutr ; 74 4 : Chen, S. Sojos baltymo poveikis serumo lipidų profiliui ir lipoproteinų koncentracijai pacientams, kuriems atliekama hipercholesteroleminė hemodializė.

Br J Nutr ; 95 2 : Kintamas sojos baltymo poveikis plazmos lipidams hiperlipidemijos ir normolipidemijos hemodializės pacientams. J inkstų liga. Cheng, G. Izoflavono gydymas ūmiems menopauzės simptomams. Chorazy, P. Nuolatinė hipotirozė kūdikiui, gaunančiam sojos formulę: atvejo ataskaita ir literatūros apžvalga. Pediatrija ; 96 1 Pt 1 : Clair, R. Soy, izoflavonai ir aterosklerozė. Exp Pharmacol ; svorio metimas dr warner robins ga Clementas, Y. Žolelių ir maisto papildų poveikis menopauzės pažinimui: sisteminga apžvalga.

Clerici, C. Makaronai, natūraliai praturtinti sojos gemalo izoflavono aglikonais, sumažina lipidų kiekį serume ir pagerina širdies ir kraujagyslių sistemos rizikos žymenis. J Nutr ; 10 : Colacurci, N. Sojos izoflavonų poveikis menopauzės neurovegetaciniams simptomams. Minerva Ginecol. Izoflavonų poveikio trūkumas žmogaus serumo lipidams ir lipoproteinams [santrauka]. Aterosklerozė ; Cooke, G. Gyvūnų modelių, naudojamų tiriant sojos izoflavonų naudą sveikatai, apžvalga.

Cuevas, A. Izoliuotas sojos baltymas pagerina moterų, sergančių hipercholesterolemija po menopauzės, endotelio funkciją.

svorio metimas dr warner robins ga numeskite svorio kai miegate

J Clin. D'Amico, G. Lancet ; : Dagan, R. Dietinis ūminio viduriavimo gydymas: karvės pieno ir sojos mišinio be disacharidų palyginimas. J Tropas. Dalais, F. Sojų baltymų, turinčių izoflavonų, poveikis lipidams ir kaulų rezorbcijos rodikliams moterims po menopauzės. Clin Endocrinol. Oxf ; 58 6 : Dietinių fitoestrogenų poveikis moterims po menopauzės. Daley, A. Pratimai vazomotoriniams menopauzės simptomams.

Duomenų bazė. Darioli, R. Dietiniai baltymai ir aterosklerozė. Darling, A. Dietiniai baltymų ir kaulų sveikata: sisteminga apžvalga ir metaanalizė. Davidsson, L. Mangano absorbcija žmonėms: fitino rūgšties ir askorbo rūgšties poveikis sojos formulėje. Papildomų ir alternatyvių vaistų veiksmingumo fibromialgijos gydymui įrodymai: sisteminga apžvalga. Oksfordas ; 49 6 : Sojų pupelių izoflavonų poveikis DTL koncentracijai plazmoje sveikiems vyrams ir moterims [santrauka].

Proc Nutr Soc ; A. Descovich, GC, Ceredi, C. Lancet ; 2 : Dong, J. Sojos izoflavonų vartojimas ir krūties vėžio paplitimo ar pasikartojimo rizika: perspektyvinių tyrimų metaanalizė. Sojos baltymų poveikis kraujospūdžiui: atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų metaanalizė. Draelos, Z. Odos šviesinimo preparatai ir ginčas dėl hidrochinono. Dermatol Ther ; 20 5 : Dragan, I. Tyrimai apie Supro izoliuoto sojos baltymo efektyvumą olimpiniuose sportininkuose.

Rev Roum. Physiol ; 29 : Pagerėjusi moterų po menopauzės pažinimo funkcija po 12 savaičių sojos ekstrakto, kuriame yra izoflavonų, vartojimo. Pharmacol Biochem Behav ; Dupont, C. Engel, P. Nauja migrena, susijusi su sojos izoflavono papildų vartojimu.

Neurologija ; 59 8 : Engelman, H. Kraujo lipidų ir oksidacinio streso atsakai į sojos baltymą su izoflavonais ir fitino rūgštimi moterims po menopauzės. Trumpalaikis sojos pupelių izoflavonų poveikis kaulams moterims po menopauzės. Evans, R. Motinos dieta ir svorio metimas dr warner robins ga diegliai žindomiems kūdikiams. Lancet ; 1 : Fanti, P. Teigiamas dietinės sojos poveikis ESRD pacientams, sergantiems sisteminiu uždegimu - koreliacija tarp sojos izoflavonų ir ūmios fazės reagentų kiekio kraujyje.

Faure, E. Standartizuoto sojos ekstrakto poveikis karščio pylimams: daugiacentris, dvigubai aklas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas tyrimas. Sojos valgymas pagerina žmogaus atmintį. Psychopharmacology ; 4 : File, S. Kognityvinis pagerėjimas po 6 savaičių sojos papildų moterims po menopauzės apsiriboja priekinės skilties funkcija. Fiocchi, A. Vaikai, turintys alergiją karvės pienui, toleruoja hidrolizuotų ryžių pagrindą: daugiacentris tyrimas.

Clin Exp Allergy ; 36 3 : Fioravanti, L. Genistein krūties vėžio ląstelių augimo kontrolėje: įžvalgos apie veikimo mechanizmą in vitro. Cancer Lett,; : Fitzpatrick, M. Sojos formulės ir izoflavonų poveikis skydliaukei.

Med J ; : Flight, I. Javų grūdai ir ankštiniai augalai koronarinės širdies ligos ir insulto prevencijoje: literatūros apžvalga. Eur J Clin Nutr ; 60 10 : J Nutr sveikatos senėjimas ; 11 2 : Frankenfield, D. Sojos polisacharidų pluoštas: poveikis viduriavimui maitinamais vamzdeliais ir galvos sužalotais pacientais. Am J Clin Nutr ; 50 3 prarasti riebalus po menopauzės Freeman, E.

Karščio pylimo ir naktinio prakaitavimo paplitimas visame pasaulyje: sisteminga apžvalga. Freni-Titulaeris, L. Priešlaikinis melionas Puerto Rike. Aplinkos veiksnių paieška. J Dis. Child ; 12 : Fritz, W. Dietinis genisteinas žemyn reguliuoja androgenų ir estrogenų receptorių ekspresiją žiurkių prostatoje. Cell Endocrinol ; 1 : Fujita, H.

Fumagalli, R. Aterosklerozė ; 43 : Gaddi, A. Child ; 62 3 : Gardner, C. Dviejų rūšių sojos pieno ir pieno pieno poveikis hipercholesterolemija sergančių suaugusiųjų plazmos lipidams: atsitiktinių imčių tyrimas.

J Am Coll.

svorio metimas dr warner robins ga haitian svorio

Nutr ; 26 6 : Garrido, A. Sojos izoflavonai daro įtaką trombocitų tromboksano A2 receptorių tankiui, bet ne plazmos lipidams moterims menopauzėje. Geller, S. Soja ir raudonieji dobilai gyvenimo viduriui ir senėjimui. Sojų vartojimas ir inkstų funkcija pacientams, sergantiems nefroziniu sindromu: klinikinis poveikis ir galimas mechanizmas. Am J Clin Nutr ; 68 tiekimas : s.

Gikas, P. Fitoestrogenai ir krūties vėžio rizika: literatūros apžvalga. Moterų med. Gimenez, I. Salisteuretinis genisteino poveikis izoliuotame, perfuziniame žiurkės inkste. Hipertenzija ; 31 2 : Giovannetti, P. Sveikų jaunų moterų nevalgius nevalgius serume pastovumas, pakeitus sojos baltymų izoliatą mėsos ir pieno baltymams, laikantis vidutinio ir mažo riebumo dietos.

Gobert, C. Sojos baltymai neturi įtakos glikemijos kontrolei suaugusiems, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu.

Goldberg, A. Sojos pupelių baltymai nepriklausomai sumažina cholesterolio kiekį plazmoje pirminėje hipercholesterolemijoje. Grange, A. Kukurūzų-karvedžių-palmių aliejaus dietos vertinimas dietiniam Nigerijos vaikų, turinčių ūminį, vandeningą viduriavimą, valdymui. Greany, K. Probiotikų vartojimas nepadidina sojos cholesterolio kiekį mažinančio poveikio moterims po menopauzės.

J Nutr. Grodstein, F. Tofu ir pažinimo funkcija: maistas mintims. Nutr ; 19 2 : Grundy, S. Sojos baltymų ir kazeino poveikio žmonių plazmos lipoproteinų ir cholesterolio metabolizmui palyginimas.

Am J Clin Nutr ; 38 2 : Hall, WL, Vafeiadou, K. Am J Clin Nutr ; 83 3 : Halpin, T. Colitis, nuolatinis viduriavimas ir sojų baltymų netoleravimas. J Pediatras. Hamilton-Reeves, J. J Nutr ; 7 : Hanachi P, Golkho S. Sojų fitoestrogenų įvertinimas ir fizinis krūvis moterų menopauzės lipidų profiliams ir menopauzės simptomams.

J Biol Sci, ; 8 4 : Hanson, L. Sojos izoflavonų ir fitato poveikis homocisteinui, C reaktyviam baltymui ir geležies būklei moterims po menopauzės. Am J Clin Nutr ; 84 4 : Dietinės sojos papildai moterims menopauzėje yra estrogeniniai [santrauka]. Am J Clin Nutr ; 86 2 : Hasani-Ranjbaras, S. Augalinių vaistų, naudojamų hiperlipidemijai gydyti, veiksmingumas ir saugumas; sisteminga apžvalga.

Des ; 16 26 : Henemanas, K. Sojos baltymai su izoflavonais ir be jų iš esmės nepadidina antioksidacinio pajėgumo po valgio. J Nutr Biochem ; 18 1 : Hermansen, K. Sojos papildų poveikis kraujui hipercholesterolemija sergančių asmenų lipidai ir arterijų funkcija. Naudingas sojos pagrindu pagaminto maisto papildo poveikis lipidų lygiui ir širdies ir kraujagyslių rizikos žymenims 2 tipo cukriniu diabetu.

Sojų dozavimo svarstymai.

Diabeto priežiūra ; 24 2 : Higashi, K. Sojos baltymų poveikis liekanų lygiui. J Nutr Sci. Tokijas ; 47 4 : Hill, D. Natūrali sojų netoleravimo ir labai hidrolizuotų mišinių kūdikiams, sergantiems daugeliu baltymų netoleravimu, istorija. Hill, S. Vidutinio intensyvumo atsparumo pratimai, plius arba minusas sojos vartojimas: poveikis serumo lipidų peroksidams jauniems suaugusiems vyrams.

Metab ; 14 2 : Hilpert, K. Lipidų atsaką į mažai riebalų turinčią dietą su soja arba be jos modifikuoja C reaktyvaus baltymo būklė vidutinio sunkumo hipercholesterolemija sergantiems suaugusiesiems.

Uploaded by

Hirayama, T. Sojų pupelių pastos sriubos vartojimo santykis su skrandžio vėžio rizika. Nutr Cancer ; 3 4 : Hirota, T. Clin kalcis ; 16 12 : Ho, S. Sojų baltymų vartojimas ir kaulų masė ankstyvosioms pomenopauzinėmis kinų moterims. Hoie, L. Thheras ; 22 2 : Hoie, LH, Guldstrand, M. Naujo izoliuoto sojos baltymo, turinčio didelį kiekį nesočiųjų baltymų, cholesterolio kiekį kraujyje mažinantis poveikis hipercholesterolemijoje pacientų.

Adv Ther ; 24 2 : Mitybinės mėsos ir maistinių sojos pupelių baltymų poveikio hiperlipideminių asmenų plazmos lipidams palyginimas. Reumatoidinio artrito gydymas peptidų dieta: atsitiktinių imčių, kontroliuojamas tyrimas. Hooper, L. Flavonoidai, daug flavonoidų turintys maisto produktai ir širdies ir kraujagyslių rizika : atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų metaanalizė.

Am J Clin Nutr ; 88 1 : Hori, G. Sojų baltymų hidrolizatas su susietais fosfolipidais sumažina serumą hipercholesterolemija sergančių savanorių vyrų cholesterolio kiekis Biosci. Biochem ; 65 1 : Horiuchi, T. Sojų baltymų poveikis kaulų apykaitai japonų moterims po menopauzės. Hsu, C. Sojų izoflavono papildai moterims po menopauzės. Poveikis plazmos lipidams, antioksidacinių fermentų veiklai ir kaulų tankiui. J Reprod. Med, ; 46 3 : Huang, H. Vienerių metų sojos izoflavono papildai užkerta svorio metimas dr warner robins ga ankstyvam kaulų menopauzės praradimui, tačiau be dozės priklausomo poveikio.

Huffas, M. Labai mažo tankio lipoproteinų-apoproteinų B apyvarta padidėja pakeičiant sojos pupelių baltymus mėsos ir pieno baltymais hipercholesteroleminių vyrų dietose. Am J Clin Nutr ; 39 6 : Hunt, K. Botaniniai ekstraktai kaip odos senėjimo preparatai: sisteminga apžvalga. Narkotikai, senstantys 12 12; 27 12 : Hwang, Y. Sojų maisto vartojimas ir prostatos vėžio rizika: stebėjimo tyrimų metaanalizė. Cancer ; 61 5 : Iacovou, M.

Kūdikių dieglių dietinis valdymas: sisteminga apžvalga. Vaikų sveikata J. Itsiopoulos, C. Ar Viduržemio jūros dieta gali užkirsti kelią prostatos vėžiui? Food Res. Iyngkaran, N. Sojos baltymų poveikis jaunų kūdikių plonosios žarnos gleivinei, atsigaunančiai po ūmaus gastroenterito.

J Pediatr. Nutr ; 7 1 : Izumi, T. Geriamojo sojos izoflavono aglikono vartojimas pagerina senyvą suaugusių moterų odą. J Nutr Sci Vitaminol.

svorio metimas dr warner robins ga liekninanti arbata bagi ibu menyusui

Tokijas ; 53 1 : Jacques, H. Jehn, CF, Boulikas, T. Liposominės cisplatinos lipoplatino kartu su 5-FU farmakokinetika pacientams, sergantiems pažengusiu galvos ir kaklo vėžiu: pirmieji a III fazės tyrimas. Anticancer Res ; 27 1A : Sojų pusryčių dribsnių poveikis kraujo lipidams ir oksiduotiems mažo tankio lipoproteinams. Metabolizmas ; 49 11 : Jenkins, D.

Augalinių baltymų hipocholesteroleminis poveikis hipokalorinėje dietoje. Aterosklerozė ; 78 : Johnstone, D. Dietinė vaikų alerginės ligos profilaktika. Kalhan, R. Sojos genisteino naudos mechanizmas sergant astma: eozinofilo p38 priklausomos leukotrieno sintezės slopinimas. Clin Exp Allergy ; 38 1 : Kalmanas, D.

Baltymų šaltinio ir atsparumo lavinimo poveikis kūno sudėčiai ir lytiniams hormonams. Sports Nutr. Kardinaal, A. Fitoestrogeno išsiskyrimas ir kaulų netekimo greitis moterims po menopauzės. Kelley, K. Vertinant be recepto parduodamų alternatyvų karščiavimo blyksniams moterims menopauzėje įrodymus.

Med J Aust ; 2 : Key, T. Sojos maistas ir krūties vėžio rizika: perspektyvinis tyrimas Hirošimoje ir Nagasakyje, Japonijoje. Br J Cancer ; 81 7 : Khanna, D. Natūralūs produktai kaip aukso kasykla gydant artritą. Curr Opin Pharmacol ; 7 3 : Kim, H.

Sojos fitoestrogeno genisteino veiksmai modeliuose žmogaus lėtinės ligos: galimas transformuojančio augimo faktoriaus beta dalyvavimas. Biochem Soc Trans. Kim, J. Fermentuotas ir nefermentuotas sojos maisto vartojimas ir skrandžio vėžys Japonijos ir Korėjos populiacijose: metaanalizė stebėjimo tyrimų.

Vėžio mokslai.

svorio metimas dr warner robins ga ml yra visas natūralus svorio kritimas

Ankštinių ir sojos produktų vartojimas ir vyresnio amžiaus moterų funkcinė negalia. Kingsley, M. Fosfatidilserino papildų poveikis mankštinantis. Kjellman, N. Sojos, palyginti su karvės pienu kūdikiams, turintiems biparentinę atopinių ligų istoriją: atopinės ligos ir imunoglobulinų vystymasis nuo gimimo iki 4 metų. Klinikinė alergija ; 9: Knight, D. Poveikis menopauzės simptomams ir izoflavono turinčių sojos miltelių maisto papildų priimtinumas.

Kobayashi, M. Sojų padažo Shoyu polisacharidų skatinamasis poveikis gyvūnų ir žmonių geležies absorbcijai. Int J Mol. Med ; 18 6 : geriausias būdas prarasti svorį namų šeimininkei Kohno, M. Sumažėja triacilglicerolio ir visceralinių riebalų kiekis serume, tarpininkaujant dietiniam sojos pupelių beta-konglicininui. J ateroskleris. Kok, L. Sojos izoflavonai, kūno sudėtis ir fizinis pajėgumas.

Koletzko, S. Konig, D. Valgio pakeitimo poveikis medžiagų apykaitos rizikos veiksniams antsvorio ir nutukusiems žmonėms. Ann Nutr Metab ; 52 1 : Kotsopoulos, D. Sojų baltymų, turinčių fitoestrogenų, poveikis menopauzės simptomams moterims po menopauzės.

Kreijkamp-Kaspers, S. Randomizuotas kontroliuojamas sojos baltymų, turinčių izoflavonų, poveikis kraujagyslių funkcijai moterims po menopauzės. Krysiak, R. Peržiūrėkite vaistą. Kumar, N. Specifinis izoflavonų vaidmuo estrogenų apykaitoje moterims iki menopauzės. Vėžys ; 94 4 : Kurowska, EM, Jordanija, J. Invest Med. Lamartiniere, C. Naujagimių genisteino chemoterapija apsaugo nuo krūties vėžio. Proc Soc Exp Biol Med ; 1 : Lampe, J. Modifikuotos guaro dervos ir sojos polisacharido poveikis virškinimo traktui kaip enterinės formulės dietos dalis.

JPEN J. Vidinis riešutas. Šlapimo išskyrimas su sojos iššūkiu: įprasto mitybos įtaka. Proc Soc. Med ; 3 : Lapointe, A. Dietinių veiksnių poveikis mažo tankio lipoproteinų dalelių oksidacijai. J Nutr Biochem ; 17 10 : Laskowski, R. Padidėjęs jaunų dziudo sportininkų prisitaikymas po baltymų papildymo. J Sports Med Phys Fitness ; 43 3 : Laurin, D.

Sojų baltymų gėrimo poveikis plazmos lipoproteinams vaikams, turintiems šeiminę hipercholesterolemiją. Lethaby, A. Fitoestrogenai vazomotoriniams menopauzės simptomams. Rev ; 4 : CD Dietinės sojos ir linų poveikis menopauzės gyvenimo kokybei.

Menopauzė ; 9 6 : Li, L. Sistemingų apžvalgų apie skrandžio vėžio riziką ir apsauginius veiksnius metodinės kokybės apžvalga. Azijos Pac. Vėžys Ankst.

Li, Z. Liao, F. Sojos pagrindo efektyvumas, palyginti su tradicine mažai kalorijų turinčia dieta svorio netekimui ir lipidų kiekiui suaugusiems, turintiems antsvorio. Mityba ; 23 : Librenti, M. Sojos ir celiuliozės pluoštų poveikis II tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų po valgio glikemijos atsakui. Diabeto priežiūra ; 15 1 : Lichtenšteinas, Svorio metimas dr warner robins ga. Turite sojos? Am J Clin Nutr ; 73 4 : Lichtenstein, A. Lipoproteinų atsakas į dietas, turinčias daug sojos ar gyvūninių baltymų su izoflavonais ir be jų, vidutinio sunkumo hipercholesterolemija.

Liu, J. Ilgalaikės sojos izoflavonų intervencijos poveikis moterų kaulų mineralų tankiui: atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų metaanalizė. Kaulas ; 44 5 : Liu, Z. Sojų suvartojimo poveikis glikemijos kontrolei: atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų metaanalizė. Sojos baltymų ir izoflavonų poveikis glikemijos kontrolei ir jautrumui insulinui: 6 mėnesių dvigubai aklas, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas tyrimas menopauzėje Kinijos moterys, sergančios prediabetu ar negydomu ankstyvuoju diabetu.

Sojų sėklalizdžių pluošto produktai sumažina lipidų kiekį plazmoje. Sojų pluoštas pagerina lipidų ir angliavandenių apykaitą pirminiams hiperlipidemija sergantiems asmenims.

Lothe, L. Karvės pieno mišinys kaip kūdikių dieglių priežastis: dvigubai aklas tyrimas. Pediatrija ; 70 1 : Lovati, MR, Manzoni, C. J Clin Invest ; 80 5 : Trumpas sojos izoflavonų išsiskyrimo pusperiodis ir lyties skirtumai žmonėms. Lu, L. Sojos vartojimo per mėnesį poveikis moterų menopauzės steroidiniams hormonams: pasekmės krūties vėžio rizikos mažinimui. Vėžio epidemiolis. Biomarkeriai Prev. Lucassen, P. Infantilių dieglių gydymo efektyvumas: sisteminga apžvalga.

BMJ ; : Lukaczer, D. Mityba ; 22 2 : Lukaszuk, J. Preliminarus tyrimas: sojos pienas yra toks pat veiksmingas kaip liesas pienas, skatinantis svorio metimą. Assoc ; 10 : Lydeking-Olsen, E.

Soymilk arba progesteronas kaulų praradimo prevencijai - 2 metų atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamas tyrimas. Ma, Y. Sojų baltymų, turinčių izoflavonų, poveikis kraujo lipidams vidutinio sunkumo hipercholesterolemija sergantiems suaugusiems žmonėms: atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas. MacDermott, R. Dirgliosios žarnos sindromo gydymas ambulatoriniams pacientams, sergantiems uždegimine žarnyno liga, vartojant maisto ir gėrimų netoleravimą, maisto ir gėrimų vengimo dietą.

Dis ; 13 1 : Mackey, R. Sojos baltymų poveikis moterims ir vyrams, turintiems svorio metimas dr warner robins ga lipidų kiekį plazmoje. Biofactors ; 12 : Maddox, D. Sojų dietos apsauginis poveikis, siekiant užkirsti kelią nutukimui susijusioms inkstų ligoms.

Inkstų vid. Manonai, J. Sojos turtingos dietos poveikis urogenitalinei atrofijai: atsitiktinių imčių, kryžminis tyrimas. Maturitas ; 54 2 : Martelli, L. Vietinis naujo augalo ekstrakto komplekso, turinčio patvirtinamųjų savybių, formulavimas. Klinikinis ir neinvazinis vertinimas dvigubai aklo tyrimo metu. Maskarinec, G. Vyrų atsitiktinės imties sojos intervencijoje sumažėja prostatos specifinio antigeno kiekis serume, bet ne testosterono lygis.

Eur J Clin Nutr ; 60 12 : Matthan, N. Sojų baltymų iš skirtingai apdorotų produktų poveikis širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniams ir kraujagyslių endotelio funkcijai hipercholesterolemija. Am J Clin Nutr ; 85 4 : — Maulen-Radovan, I. Ryžių pagrindu pagamintos mišrios dietos palyginimas su be laktozės turinčiu sojos baltymų izoliato mišiniu mažiems vaikams, sergantiems ūmiu viduriavimu. Mclachlan, J. Endokrininės sistemos sutrikimai ir moterų reprodukcinė sveikata.

Document Information

Metab ; 20 1 : McVeigh, B. Sojų baltymų, kurių izoflavono kiekis skiriasi, poveikis sveikų jaunų vyrų serumo lipidams. Am J Clin Nutr ; 83 2 : Meinertz, H. Sojų baltymų ir kazeino, vartojant mažai cholesterolio turinčių dietų, poveikis kraujo plazmos lipoproteinams normolipidemijos srityje. Aterosklerozė ; 72 1 : Sojų baltymai ir kazeinas praturtintose cholesterolio dietose: poveikis plazmos lipoproteinams normolipidemijos srityje.

Am J Clin Nutr ; 50 4 : Alkoholiu ekstrahuotas, bet nepažeistas dietinis sojos baltymas žymiai sumažina lipoproteinų a kiekį. Mel'nyk, V. Mercer, N. Poveikis žmogaus plazmos lipidams pakeičiant sojos pupelių baltymų izoliatą pieno baltymu dietoje. Nutr Reports Int ; Messina, M. Sojos baltymų ir sojos pupelių izoflavonų poveikis sveikų suaugusiųjų ir hipotiroze sergančių pacientų skydliaukės funkcijai: atitinkamos literatūros apžvalga. Skydliaukė ; 16 3 : Fitoestrogenai ir krūties vėžys.

Izoflavonų poveikio sveikatai apžvalga, akcentuojant prostatos vėžio riziką ir prostatos specifinio antigeno kiekį. Sojos ir krūties vėžio santykių nagrinėjimas: apžvalga, komentarai ir seminaras.

J Natl Cancer Inst ; 98 18 : Meyer, B. Ribotas lipidų kiekį mažinantis reguliaraus viso sojos pupelių maisto vartojimo poveikis.

Metab ; 48 2 : Miskelly, F. Kūdikių maitinimas ir alergija.

Enter tainment Inc.

Vaikų ligų archyvai ; Mitchell, J. Sojų pieno priedo poveikis vyrų cholesterolio kiekiui plazmoje ir oksidacinei DNR pažeidimui - bandomasis tyrimas. Eur J Nutr, ; 38 3 : Morris, M. Flavonoidų ir vaistų sąveika: flavonoidų poveikis ABC transporteriams. Genisteinas sukelia žmogaus gimdos adenokarcinomos ląstelių linijose G2-M blokadą ir apoptozę. Endocr Relat Cancer ; jyotika svorio netekimas Myung, S.

Sojų suvartojimas ir su endokrinine liga susijusio ginekologinio vėžio rizika: metaanalizė. Nagata, C. Sumažėjusi bendros cholesterolio koncentracija serume yra susijusi su dideliu japonų vyrų ir moterų sojos produktų vartojimu. J Nutr ; 2 : Naidoo, B. Sojų izoliatų pagrindinės formulės naudojimas gydant kūdikių viduriavimą. J Int Med Res. Nasca, M. Sojų riešutų poveikis hipertenzinių ir normotenzinių moterų po menopauzės sukibimo molekulėms ir uždegimo žymenims.

Am J Cardiol. Arch Phys. Med Rehabil. Neill, M. Prostatos vėžio chemoterapijos strategijų atnaujinimas. Curr Opin Urol ; 16 3 : Nestel, P. Biochaninu praturtintas raudonųjų dobilų izoflavonas sumažina MTL cholesterolio kiekį vyrams. Newton, K. Sojų baltymų ir kaulų mineralų tankis vyresniems vyrams ir moterims: atsitiktinių imčių tyrimas.

Nickerson, H. Geležies stokos anemijos ir susijusios baltymų netenkančios enteropatijos gydymas vaikams. Nies, L. Papildomos ir alternatyvios dislipidemijos gydymo terapijos. Ann Pharmacother ; 40 11 : Nilausenas, K. Lipoproteinas a ir maisto baltymai: kazeinas sumažina lipoproteinų a koncentraciją, palyginti su sojos baltymu. Nisley N ir Klepser T. Fitoestrogenai osteoporozės profilaktikai ir gydymui. Alternatyviosios medicinos perspėjimas ; Noah, M.

Sojų formulė kūdikių viduriavimui: kontroliuojamas tyrimas. Med J ; 9 2 : Oggero, R. Dietos modifikacijos, palyginti su diciklomino hidrochloridu, gydant sunkius kūdikių kolikus. Onning, G. Avižų, sojų ar karvės pieno vartojimo poveikis plazmos lipidams ir sveikų asmenų antioksidacinis pajėgumas.

Metab ; 42 4 : Osborn, D. Sojų formulė kūdikių alergijos ir maisto netoleravimo profilaktikai.