Profesorius adrian meyer svorio metimas,

Ilgas darbo stažas, ilgesnis darbo kompiuteriu laikas per dieną, pertraukų nebuvimas ir akių mankštos neatlikimas, mažesnis žiūrėjimo į monitoriaus ekraną atstumas statistiškai reikšmingai susiję su didesniu KRSS paplitimu. Regėjimo aštrumo vidurkis 1 etape buvo 0,6 ± 0,32, 2 etape — 0,65 ± 0,33, 3 etape — 0,78 ± 0,

Vykintas Liutkevičius Padalinys: Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika Įžanga Gerklų plokščių ląstelių karcinoma GPLK yra dažniausias navikas tarp galvos ir kaklo lokalizacijos piktybinių navikų.

(DOC) Kasiulis Vadovavimo psichologija su formatavimu | Robert Namaste - madavaikams.lt

Pasaulyje ji sudaro apie 2—3 proc. Gerklų karcinogenezė yra daugiaveiksnis procesas. Daugelis genetinių ir aplinkos veiksnių turi įtakos šio naviko formavimuisi.

Veikiant žalingiems faktoriams, vyksta gerklų plokščiojo epitelio struktūriniai ir citologiniai pokyčiai, kurie lemia ikivėžinių gerklų būklių formavimąsi bei progresą į GPLK [2].

Balso klosčių polipai BKP — tai dažniausiai pasitaikantys nepiktybiniai gerklų dariniai. Daug dažniau jie diagnozuojami vyrams nei moterims ir, paprastai, lokalizuojasi ant priekinių dviejų trečdalių balso klostės [4]. Polipų pasireiškimui įtakos turi daugelis veiksnių, tačiau pagrindiniu patogenetiniu mechanizmu laikoma ūminė ar lėtinė fonotrauma. Taip pat BKP formavimuisi svarbūs ir kiti veiksniai, tokie kaip rūkymas bei galimai genetiniai faktoriai [5]. Fibroblastų augimo veiksnio receptorius 2 FGFR2priklausantis FGFR tirozinkinazių receptorių šeimai, dalyvauja tumorogenezės procese, veikdamas ląstelių augimą, invazyvumą bei angiogenezę.

Dėl šios priežasties didelis dėmesys yra skiriamas FGFR geno polimorfizmams, kurie gali būti susiję su įvairių piktybinių ir gerybinių navikų išsivystymu [6].

Tikslas Nustatyti FGFR2 rs geno polimorfizmo sąsajas su gerklų plokščių ląstelių karcinomos ir balso klosčių polipų išsivystymu. BE—2— 34 leidimas. Nustatėme, jog FGFR2 rs didina galimybę susirgti gerklų plokščiųjų ląstelių karcinoma. Laryngeal dysplasia: aetiology and molecular biology. The Cys allele of the 8—oxoguanine DNA N—glycosylase 1 gene as a risk factor in smoking— and drinking— associated larynx cancer.

Tohoku J Exp Med. HPV—associated head and neck cancer: a virus— related cancer epidemic. Lancet Oncol. Benign tumors of the larynx: a clinical study of 50 cases.

svorio metimas naujagimiui

Indian J. Head Neck Surg. Johns MM. Update on the etiology, diagnosis, and treatment of vocal fold nodules, polyps, and cysts. World J. Martynas Špečkauskas Padalinys: Akių ligų klinika Įžanga Literatūros duomenimis, kataraktos operacija sergantiems glaukoma 5 metų laikotarpyje dažnai sumažina akispūdį [2].

Pars plana vitrektomija PPV akispūdį padidina [3], o kitų autorių duomenimis neturi jam įtakos [4], tačiau pastarieji rezultatai gauti tiriant glaukoma nesergančius pacientus. Tikslas Įvertinti glaukoma sergančių pacientų ligos eigą po kataraktos operacijos ar pars plana vitrektomijos. Įvertinti ir palyginti akispūdžio pokyčius po kataraktos operacijos ar pars plana vitrektomijos. Palyginti akispūdžio gydymo keitimo ir glaukomos progresavimo sąsajas su atlikta operacija.

Nustatyti akispūdžio pakilimo dažnį po PPV. Metodika Gavus bioetikos leidimą atlikta retrospektyvi, — metais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Akių ligų klinikoje stacionarizuotų suaugusių pacientų, operuotų vieno chirurgo A.

Atmetimo kriterijai: anksčiau atlikta PPV tiriamai akiai, piktybinė glaukoma, pakartotina operacija dėl pooperacinių komplikacijų. I po 1 mėn. Tiksliniu akispūdžiu laikytas 17 mmHg. Laikyta, kad premakulinė fibrozė, makulos skylė ir tinklainės atšoka vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu akispūdžiui įtakos neturi.

Duomenys analizuoti statistine programa SPSS Tolydžiųjų dydžių reikšmių priklausymas normaliajam skirstiniui tikrintas Shapiro — Wilk testu. Neparametriniai dydžiai lyginti Mann — Whitney U testu. Rezultatai Ištirti 73 atvejai: 37 51,4 proc. Amžiaus medianos statistiškai reikšmingai nesiskyrė PPV grupėje 70 m. Atviro kampo glaukoma atitinkamai nustatyta 34 91,9 proc. Į pirmą pooperacinį vizitą atvykusiems 49 pacientams akispūdis lyginant su priešoperaciniu sumažėjo 13 46,4 proc.

Document Information

Į antrą vizitą atvykusiems 61 pacientams akispūdis lyginant su priešoperaciniu sumažėjo 15 44,1 proc. Po metų atvyko 51 pacientas: 15 48,4 proc. Nustatyti skirtumai statistiškai nereikšmingi. Iš 13 PPV atvejų, kai pagrindinė liga buvo nesusijusi su akispūdžiu, po metų 3 23,1 proc. Antiglaukominį gydymą reikėjo sustiprinti 3 23,1 proc. Atmetus 6 atvejus po buvusių trabekulektomijų, gautas statistiškai reikšmingas skirtumas: akispūdis po metų sumažėjo 11 42,3 proc. PPV atveju akispūdžio pakitimo mediana lygi 0 mmHg min.

Atmetus atvejus po trabekulektomijų, nustatytas regos nervo disko pakitimų dinamikos blogėjimas 4 12,5 proc. PPV grupėje ir 8 22,9 proc. Gydymas sustiprintas 6 18,8 proc. Vertinant tikslinio akispūdžio pasiekimą, gydymo sustiprinimą, regos nervo disko ir akipločio pokyčius glaukomos eigos dinamika neigiama 19 67,9 proc. Po PPV ar kataraktos operacijos 3 mėnesių laikotarpiu maždaug pusei profesorius adrian meyer svorio metimas akispūdis sumažėja.

Pacientams, kuriems anksčiau buvo neatlikta trabekulektomijos operacija, nustatytas statistiškai reikšmingas pooperacinio akispūdžio pakitimas — kataraktos operacija metų bėgyje turi akispūdį mažinantį efektą apie 3 mmHg, o PPV net pusei pacientų akispūdį padidina. Glaukoma sergantiesiems po PPV metų bėgyje galimas akispūdžio pakilimas, todėl būtinas atidus pooperacinis stebėjimas. Gydymas buvo keičiamas retai.

European Glaucoma Society. Terminology and guidelines for glaucoma. Savona: SvetPrint, Combined surgery versus cataract surgery alone for eyes with cataract and glaucoma. Cochrane Database of Systematic Reviews. Yu, A. Goda Miniauskienė Padalinys: Akių ligų klinika Įžanga Kompiuterinis regos sutrikimo sindromas KRSS — įvairūs akių simptomai ir regos sutrikimai, atsirandantys ilgai dirbant stacionariu ar planšetiniu kompiuteriu.

Beveik 60 milijonų žmonių visame pasaulyje kenčia nuo KRSS [1]. Žmonėms, kurie naudojasi kompiuteriu ilgesnį laiką, dažniausiai pasireiškia šie simptomai: akių sausumas, skausmas, paraudimas, perštėjimas, jautrumas šviesai, neryškus matymas, galvos skausmas [2].

Diskomfortas ir simptomai aštrėja ilgėjant kompiuterio naudojimo laikui [3]. XXI amžiuje kompiuteris yra vienas iš dažniausių darbo įrankių biure. KRSS lemia sumažėjusią biuro darbuotojų gyvenimo kokybę ir darbo produktyvumą [1]. Tikslas Nustatyti kompiuterinio regos sutrikimo sindromo KRSS paplitimą tarp biuro darbuotojų ir įvertinti rizikos veiksnius.

Palyginti KRSS paplitimą tarp vyrų ir moterų.

 1. Onson - madavaikams.ltan. .Salin - mitusLT | PDF
 2. Greitas nesveikas būdas greitai numesti svorį
 3. Tb simptomai svorio netekimas
 4. Иди .
 5. И тем не менее природа умудрилась вместить эту матрицу в крохотную клетку -- настолько малую, что ее нельзя увидеть невооруженным глазом.

Palyginti KRSS paplitimą tarp amžiaus grupių. Nustatyti darbo kompiuteriu ypatumus, susijusius su KRSS. Nustatyti akių priežiūros ypatumus, susijusius su KRSS.

Tyrimo metodas — apklausa. Tiriamųjų įtraukimo į tyrimą kriterijai: biuro darbuotojai, kurie bent 2 valandas per dieną naudoja kompiuterį atlikti darbo užduotims ir eina esamas pareigas bent 12 mėnesių. Anketą sudarė greiti svorio metimo rezultatai apie: lytį, amžių, darbo stažą, darbo kompiuteriu laiką per dieną, pertraukas, akių mankštą, žiūrėjimo į monitoriaus ekraną atstumą, kontaktinių lęšių nešiojimą, drėkinamųjų akių lašų naudojimą, įvarius KRSS simptomus.

KRSS nustatytas, jei tiriamasis per pastaruosius metus mažiausiai savaitę su pertraukomis ar nuolatos jautė bent vieną iš simptomų: akių skausmą, neryškų matymą iš arti, neryškų matymą iš toli, akių sausumą, akių perštėjimą, akių paraudimą, ašarojimą, padidėjusį akių jautrumą ryškiai šviesai, dvejinimąsi akyse, vokų trūkčiojimą, galvos skausmą.

KRSS sunkumo vertinimo kriterijai: lengvas — vidutinis KRSS — 7 ir mažiau simptomų, kurie išnyko po trumpo poilsio; sunkus KRSS — daugiau nei 7 simptomai arba nors vienas simptomas neišnyko po trumpo poilsio.

Kokybinių požymių statistinei analizei taikytas Chi—kvadrato χ2 kriterijus. Rezultatai Apklausta biuro darbuotojų: vyrai 47,1 proc. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 30,2 7,1 metai. Per pastaruosius metus bent vieną savaitę jautė akių skausmą 46,8 proc. KRSS nustatytas 89,2 proc. Iš jų 87 37,5 proc. KRSS paplitimas statistiškai reikšmingai didesnis tarp moterų 98 proc.

KRSS paplitimas statistiškai reikšmingai didesnis 40 metų ir vyresnio amžiaus grupėje proc. KRSS paplitimas statistiškai reikšmingai didesnis 11 — 15 metų biure dirbančių grupėje proc.

KRSS paplitimas didesnis 9 ir daugiau valandų per dieną kompiuteriu dirbančių grupėje proc. KRSS paplitimas statistiškai reikšmingai didesnis nedarančių pertraukų dirbant kompiuteriu grupėje proc. KRSS paplitimas statistiškai reikšmingai didesnis neatliekančių mankštos akims po darbo kompiuteriu grupėje 84,1 proc. KRSS paplitimas statistiškai reikšmingai didesnis į monitoriaus ekraną žiūrinčių iš 30 — 40 cm grupėje 84,4 proc.

KRSS paplitimas statistiškai reikšmingai didesnis nešiojančių kontaktinius lęšius grupėje proc. KRSS paplitimas statistiškai reikšmingai didesnis nenaudojančių drėkinamųjų akių lašų grupėje 86,6 proc. KRSS paplitimas statistiškai reikšmingai didesnis tarp moterų nei vyrų. KRSS paplitimas statistiškai reikšmingai didesnis tarp 40 metų ir vyresnio amžiaus žmonių. Svorio metimo grupės dublinas darbo stažas, ilgesnis darbo kompiuteriu laikas per dieną, pertraukų nebuvimas ir akių mankštos neatlikimas, mažesnis žiūrėjimo į monitoriaus ekraną atstumas statistiškai reikšmingai susiję su didesniu KRSS paplitimu.

Kontaktinių lęšių nešiojimas, drėkinamųjų akių lašų nenaudojimas statistiškai reikšmingai susiję su didesniu KRSS paplitimu. Ranasinghe, corresponding author W. Wathurapatha, Y. Perera, D. Lamabadusuriya, S. Kulatunga, N. Jayawardana, and P. Computer vision syndrome among computer office workers in a developing country: an evaluation of prevalence and risk factors. BMC Res Notes. Biotech Health Sci.

DOI: Stankevičiūtė S. Kompiuterinis regos sutrikimo sindromas. Lietuvos gydytojo žurnalas. Lietuvos oftalmologija. Kaunas,t. ISSN — Aurija Kalasauskienė Padalinys: Akių ligų klinika Įžanga Aklųjų skaičius pasaulyje yra maždaug 39mln. Ekonomiškai besivystančiose šalyse rageninis aklumas sudaro 8 — 25 proc. Ragenos opos yra regėjimui grėsmę keliančios ligos, pasireiškiančios visose amžiaus grupėse, jos gali sugyti be komplikacijų, progresuoti iki ragenos perforacijos, komplikuotis drumstimi ragenoje ir, jei drumstis yra ragenos centre, sukelti aklumą[3].

Tikslas Įvertinti sergančiųjų ragenos opomis pasiskirstymą pagal demografinius duomenis bei gydymo trukmės ir gydymo taktikos parinkimo ryšį su jais. Nustatyti sergančiųjų ragenos opomis pasiskirstymą pagal amžių ir lytį. Nustatyti pacientų, gydytų dėl ragenos opų, lovadienių vidurkį ir jo ryšį su pacientų amžiumi ir lytimi. Įvertinti profesorius adrian meyer svorio metimas traumos kilusių ragenos opų priklausomybę nuo pacientų amžiaus ir lyties, palyginti vidutinę dėl akies traumos ir dėl kitų priežasčių gydytų pacientų gydymo stacionare trukmę.

Įvertinti ragenos opų gydymo taktikos pasirinkimą, lovadienių ryšį su gydymo taktikos pasirinkimu bei gydymo taktikos ryšį su pacientų amžiumi. Metodika Atliktas retrospektyvus tyrimas. Analizuotos pacientų, — m. Rinkti šie duomenys: pacientų amžius, lytis, serganti akis, kontaktinių lęšių dėvėjimas, ragenos opų kilmė, gydymo taktikos pasirinkimas, atliktos operacijos.

Buvo naudoti Stjudento t kriterijus, Pearsono koreliacija. Norint įvertinti, kaip stipriai susiję du profesorius adrian meyer svorio metimas dydžiai, buvo naudojamas Chi—kvadrato testas bei skaičiuojamas Kramerio koeficientas. Duomenys pateikti nurodant vidurkio reikšmes su standartiniu nuokrypiu, medianą arba procentine išraiška.

Rezultatai —m. LSMU KK Akių ligų klinikos suaugusiųjų akių ligų skyriuje dėl ragenos opų per metus vidutiniškai gydyti 93±9 pacientai. Pacientų amžiaus vidurkis buvo 62,6±18,1 m. Vidutinis lovadienių skaičius vienam pacientui buvo 11,31±8,74, mediana 8 1—50 dienos. Vidutinis lovadienių skaičius vyrams buvo Pacientų gydytų dėl trauminės kilmės ragenos opų vidutiniška gydymo trukmė buvo 12,36±10,4, o netrauminės kilmės ragenos opų gydymas vidutiniškai truko 11,12±8.

Pacientų, kuriems atlikta keratoplastika amniono membrana amžiaus vidurkis buvo 62,88±16,69, konjunktivalinė keratoplastika — 66,52±14,51, vokų rekonstrukcinės operacijos — 71,3±19, kiaurinės keratoplastikos — 48,6±23,24, akies obuolio pašalinimas — 74,32±13, Vyrai sudarė 57,2proc.

Pacientų amžiaus vidurkis buvo 62,6±18,1 metai. Moterų amžiaus vidurkis buvo statistiškai reikšmingai didesnis nei vyrų. Vidutinis lovadienių skaičius buvo 11,31±8, Statistiškai reikšminga lovadienių priklausomybė nuo pacientų amžiaus ir lyties nenustatyta. Ragenos opos dėl traumos dažniau išsivystė vyrams nei moterims.

Pacientai, su trauminės kilmės ragenos opomis buvo statistiškai reikšmingai jaunesni nei tie, kuriems opa išsivystė dėl kitų priežasčių. Konservatyviai gydyti pacientai buvo jaunesni nei gydyti chirurgiškai.

Ryšys tarp chirurginio gydymo taktikos pasirinkimo ir pacientų amžiaus buvo statistiškai reikšmingas. Konservatyviai gydytų pacientų lovadienių vidurkis buvo statistiškai reikšmingai didesnis nei chirurgiškai gydytų pacientų. Turning the tide of corneal blindness. Indian Journal of Ophthalmology.

The value of corneal transplantation in reducing blindness. Eye Lond Oct;19 10 — Oman Medical Journal. Autorius —iai : Lukas Dambrauskas, Žygimantas Tverskis Mokslinis vadovas —ai : Giedrius Gylys Padalinys: Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika Įžanga Kochlearinė implantacija — tai chirurginė procedūra, kurios metu elektroninis medicininis prietaisas kochlearinis implantas yra implantuojamas į pažeistą vidinę ausį ir pakeičia jos funkciją 1.

Skirtingai nei klausos aparatai, kurie tik sustiprina garsus, kochleariniai implantai atlieka pažeistos sraigės funkciją, perduoda elektrinius impulsus į smegenis 2. Tai yra pažangiausias būdas sprendžiant kurtumo problemą 3. Įvertinti priešoperacinius ir pooperacinius toninės audiometrijos rezultatus. Apskaičiuoti laiko trukmę nuo paciento diagnozės nustatymo iki kochlearinės implantacijos ir nustatyti ar yra priklausomybė su pooperaciais rezultatais.

Apskaičiuoti jaunųjų pacientų nepilnamečių laiko profesorius adrian meyer svorio metimas nuo gimimo iki kochlearinės implantacijos ir nustatyti ar yra priklausomybė su pooperaciais rezultatais. Nustatyti pagrindines priežastis, dėl kurių buvo atlikta kochlearinė implantacija. Palyginti gautus rezultatus su kitų autorių iš Lietuvos ir užsienio gautais duomenimis.

Visiems pacientams taikyta ta pati operacinė technika. Visus pacientus operavo tas pats chirurgas, taikė tuos pačius operacinius metodus. Ankstyvi kochlearinės implantacijos rezultatai vaikams.

Sveikatos Mokslai. Iš jų statistiškai patikimai vyravo 71,9 proc. Vyravo vėlyvasis POTK, dažniausiai suaugusiems, nepriklausantis nuo lyties. Dėl POTK pacientai stacionare gulėjo vidutiniškai 4 paras, kraujavimas dažniausiai sustabdytas ne operaciniu būdu. Dviems trečdaliams pacientų dėl POTK nustatyta anemija, dažniausiai lengvo laipsnio. Complications of Adenotonsillectomy. Laryngoscope Vol8 part 2 Supplement No. Windfuhr J, Ulbrich T. Post—tonsillectomy hemorrhage: Results of a 3—month follow—up.

Blakley B. Post—tonsillectomy bleeding: How much is too much? Otolaryngology — Head and Neck Surgery3— 5. Ahsan F et al. Is secondary hemorrhage after tonsillectomy in adults an infective condition? Objective measures of infection in a prospective cohort. Clin Otolaryngol. Mokslininkai teigia, kad įvairios okulomotorinės savybės, tokios kaip: silpnas akomodacinis atsakas, sumažėjęs krumplyno tonusas, sumažėjusi akomodacijos amplitudė, gali būti siejamos su trumparegystės išsivystymu ir progresavimu [1].

riebalų deginimas mhr

Akomodacijos sutrikimai dažnai sutinkami vaikų akių tikrinimo metu ir dažniausiai nustamoma — akomodacijos nepakankamumas ir akomodacijos spazmas. Akomodacijos nepakankamumas — tai akomodacijos sutrikimas, kai akomodacijos galimybės yra mažesnės nei tikėtinos pagal amžių [2]. Vaikams ir suaugusiems, turintiems akomodacijos sutrikimų, akių pratimai akomodacijos rezervams lavinti taikomi, kaip vienas iš regėjimo korekcijos metodų [1, 2].

Norint įvertinti akių pratimų akomodacijos rezervams lavinti efektyvumą koreguojant akomodacijos sutrikimus reikia atlikti daugiau randomizuotai kontroliuojamų tyrimų [2]. Įvertinti trumparegių refrakciją prieš ir po pratimų. Įvertinti trumparegių akomodaciją prieš ir po pratimų. Įvertinti koreliaciją tarp akomodacijos ir refrakcijos. Tyrime dalyvavo 31 vaikas įvertintos 62 akys su nustatyta trumparegyste nuo 8—erių iki 17—kos metų.

Да. Мастер оставил его в нашем распоряжении. Мы видим его глазами, куда бы он ни направился. Он наблюдает за механизмами, которые поддерживают существование этого озера, содержат его воду в чистоте.

Rezultatams apdoroti naudota spss Skirstinių normalumas tikrintas naudojantis Kolmogorovo — Smirnovo testu. Dviejų priklausomų imčių lyginimui pasirinktas Wilcoxon kriterijus. Koreliacijoms tarp refrakcijos ir akomodacijos įvertinti naudotas Pearsono koreliacijos koeficientas. Skirtumui tarp nepriklausomų imčių vertinti naudotas Mann — Whitney U kriterijus. Vaikų refrakcijos vidurkis, atlikus pratimus akomodacijos rezervams lavinti, statistiškai reikšmingai didesnis nei prieš pratimus, vertinant sferinio ekvivalento vidurkio statistiškai reikšmingą sumažėjimą.

Akomodacijos amplitudės vidurkis statistiškai reikšmingai didesnis po atliktų pratimų akomodacijos rezervams lavinti. Koreliacijos tarp akomodacijos amplitudes bei refrakcijos tiek prieš pratimus, tiek po pratimų nenustatyta. Loreta Kuzmienė Padalinys: Akių ligų klinika Įžanga Katarakta — pagrindinė regėjimo silpnėjimo ir aklumo priežastis, kuriai gydyti dažniausiai atliekama chirurginė fakoemulsifikacijos operacija ir intraokulinio lęšio IOL implantacija [1].

Šios operacijos tikslas — ne tik pagerinti regėjimo aštrumą, bet ir užtikrinti optimalų regėjimą sumažinant akinių poreikį po operacijos ir suteikiant maksimalų komfortą pacientui. Astigmatizmas — vienas svarbiausių rizikos veiksnių, sąlygojančių prastą regėjimą po operacijos [2]. Tikslas Ištirti pacientų, kuriems numatyta kataraktos operacija, ragenos astigmatizmo ir jo tipų paplitimą bei įvertinti jų dažnį įvairiose amžiaus grupėse.

Nustatyti ragenos astigmatizmo dydį tyrimo imtyje. Ištirti ragenos astigmatizmo ir jo tipų dažnį įvairiose amžiaus grupėse. Ištirti ragenos astigmatizmo ir jo tipų dažnį, atsižvelgiant į lytį.

Naujos knygos - Radviliškio rajono viešoji biblioteka

Metodika Gavus Bioetikos leidimą Nr. Vertintas pacientų amžius, lytis, priešoperaciniai akių keratometrijos duomenys: K1 — horizontalus merdianas, K2 — vertikalus meridianas, astigmatizmas Djo tipai tiesioginis, atvirkščias, įstrižas.

Ragenos astigmatizmo tipai vertinti pagal astigmatizmo ašį: tiesioginis astigmatizmas TAskai stipresnis yra vertikalusis meridianas 90°±30°; atvirkščias astigmatizmas AAskai stipresnis yra horizontalus meridianas °±30°; įstrižas astigmatizmas ĮAskai stipresnis meridianas tarp ° ir ° arba 30° ir 60°.

Vidurkis pateikiamas su standartiniu nuokrypiu SN. Kokybinių požymių tarpusavio priklausomybė vertinta chi—kvadrato kriterijumi. Rezultatai Į tyrimą įtrauktos akys pacientaikurioms atlikta kataraktos operacija. Amžiaus vidurkis 71,68±9,77 metai, min.

 • Untitled - LSMU - PDF Free Download
 • Riebalų nuostolių progresavimas
 • Раз или два созданная мной картина сильно разошлась с представлениями робота.
 • Kaip numesti svorio protiškai ir fiziškai
 • Переписывание прошлого набело займет многие сотни лет, но, когда оно будет завершено, Человек снова обретет почти все, что оказалось им утрачено.
 • Ar lėtinio nuovargio sindromas gali sumažinti svorį

Astigmatizmo vidurkis 0,75±0,71 D min. Ragenos astigmatizmo dažnis: 0 D — 52 akys 10,4 proc. Ragenos astigmatizmas iki 1,0 D reikšmingai dažniau stebėtas vyresnių operuojamų pacientų amžiaus grupėse: 61—70 m.

Pacientų iki 60 m. Su amžiumi mažėjo tiesioginio astigmatizmo, dažnėjo pacientų su atvirkščiu ir įstrižu astigmatizmu.

Iki 60 m. Vyriausioje amžiaus grupėje AAs siekė 54,0 proc. Penktadaliui visų pacientų, operuojamų dėl kataraktos, nustatytas ragenos astigmatizmas, didesnis nei 1,0 D.

Vyresniame amžiuje mažėjo tiesioginio astigmatizmo dažnis, didėjo atvirkščio ir įstrižo astigmatizmo. Reikšmingo astigmatizmo dažnio ir tipų paplitimų skirtumų tarp lyčių nestebėta. Operuojamų dėl kataraktos pacientų astigmatizmo paplitimo tyrimo duomenys reikalingi planuojant torinių intraokulinių lęšių panaudojimą kataraktos chirurgijos metu siekiant optimalaus pooperacinio regėjimo aštrumo. Causes of vision loss worldwide, — a systematic analysis.

EU e-Privacy Directive

Lancet Glob Health ;1 6 — Vector analysis of astigmatism correction after toric intraocular lens implantation. J Cataract Refract Surg ;— Prevalence of corneal astigmatism before cataract surgery. Int Ophthalmol ;— Prevalence of corneal astigmatism before cataract surgery in Caucasian patients. Eur J Ophthalmol ;— Tai dažniausia vyresnių nei 50 metų amžiaus žmonių aklumo priežastis. Esant eksudacinei AGDD, gyslainės neovaskuliarizacija GNV sukelia staigų ir žymų centrinio regėjimo pablogėjimą dėl skysčių pratekėjimo ar kraujosruvų, lemiančių geltonosios dėmės paburkimą [1].

Optinė koherentinė tomografija OKT yra vienas svarbiausių diagnostinų tyrimų, kuriuo galima nustatyti morfologinius tinklainės pokyčius, išmatuoti centrinės tinklainės dalies storį CTDS. Kraujagyslių endotelio augimo faktorius KEAF vaidina svarbų vaidmenį gyslainės neovaskuliarizacijoje.

KEAF inhibitorių injekcijos į stiklakūnį mažina gyslainės naujadarinių kraujagyslių formavimąsi ir geltonosios dėmės paburkimą, stabdo regėjimo aštrumo netekimą [2]. Tikslas Įvertinti pacientų, sergančių eksudacine amžine geltonosios dėmės degeneracija, centrinės tinklainės dalies storio pokytį du metus gydant KEAF inhibitorių injekcijomis į stiklakūnį. Palyginti centrinės tinklainės dalies storį prieš ir po dviejų metų gydymo KEAF inhibitorių injekcijomis į stiklakūnį.

Palyginti centrinės tinklainės dalies storio pokytį po dviejų metų gydymo KEAF inhibitorių injekcijomis į stiklakūnį tarp GNV tipų: klasikinės, minimaliai klasikinės, okultinės. Palyginti centrinės tinklainės dalies storio pokytį po dviejų metų gydymo KEAF inhibitorių injekcijomis į stiklakūnį tarp geriausio koreguoto regėjimo aštrumo GKRA grupių: 0,01 — 0,19; 0,2 — 0,49; 0,5 — 1,0.

Atrinkta 70 pacientų, kuriems diagnozuota eksudacinė AGDD. Įtraukimo į tyrimą kriterijai: aktyvi gyslainės neovaskuliarizacija Profesorius adrian meyer svorio metimaspatvirtinta optine koherentine tomografija OKTgydymas KEAF inhibitoriais buvo tęsiamas du metus, nebuvo diagnozuota reishi grybas numesti svorio tinklainės liga tiriamoje akyje.

Iš ambulatorinių kortelių rinkti šie duomenys: lytis, amžius, gydoma akis, intravitrealinių injekcijų skaičius, GKRA prieš ir po dviejų metų gydymo KEAF inhibitorių injekcijomis į stiklakūnį. Regėjimo aštrumas tirtas Sneleno optotipų lentele. Kiekybinių kintamųjų pasiskirstymas pagal Gausą tikrintas Kolmogorov — Smirnov testu.

Pritūpimai

Dviejų priklausomų grupių kiekybinių kintamųjų palyginimui taikytas neparametrinis Wilcoxon kriterijus. Dviejų nepriklausomų grupių kiekybinių kintamųjų palyginimui taikytas neparametrinis Mann — Whitney U kriterijus. Kintamųjų sąsajai patikrinti taikyta Spearman koreliacinė analizė. Vidurkis pateikiamas su standartiniu nuokrypiu.

Rezultatai Ištirta 70 atvejų: 27 vyrai 38,6 proc. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 76,8 7,9 metai. Klasikinė GNV nustatyta 27 36,6 proc.

Vienam pacientui per 2 metus vidutiniškai atliktos 8,4 KEAF inhibitorių injekcijos į stiklakūnį min 3 — max Matuojant interaktyviu būdu CTDS vidurkis prieš gydymą buvo ,79 ,14 µm, po gydymo ,27 54,12 µm p 0,05todėl toliau aprašyti skaičiavimai naudojant tik interaktyvią matuoklę. Tiriamieji pagal GKRA prieš gydymą suskirstyti į 3 grupes: 0,01 — 0,19 21 atvejis 30 proc.

CTDS pokyčio vidurkis 0,01 — 0,19 grupėje buvo ,19 ,31 µm; 0,2 — 0,49 grupėje ,68 ,51 µm; 0,5 — 1 grupėje ,29 88,02 µm. Age—Related Macular Degeneration.

US Pharmacist. Avni V. Barb, MD; Lucy H. Young, MD, PhD. Int Ophthalmol Clin. Ši liga yra pagrindinė žymaus, negrįžtamo centrinio regėjimo aštrumo praradimo priežastis tarp vyresnio amžiaus profesorius adrian meyer svorio metimas [1].

Todėl pirmo pasirinkimo gydymo būdas yra intravitrealinės KEAF inhibitorių injekcijos. Šie vaistai mažina gyslainės naujadarinių kraujagyslių formavimąsi ir geltonosios dėmės paburkimą, stabdo regėjimo aštrumo netekimą [2]. Duomenys gauti išanalizavus ambulatorines korteles. Įtraukimo į tyrimą kriterijai: aktyvi gyslainės neovaskuliarizacija GNV patvirtinta optine koherentine tomografija OKTgydymas KEAF inhibitoriais buvo tęsiamas bent du metus, nebuvo diagnozuota kita tinklainės liga tiriamoje akyje.

Rinkti šie duomenys: lytis, amžius, gydoma akis, intravitrealinei injekcijai naudotas preparatas, intravitrealinių injekcijų skaičius, GKRA prieš ir po dviejų metų gydymo KEAF inhibitorių injekcijomis į stiklakūnį.

Respond to every call that excites your spirit. Rumi Idea Transcript Konferenciją organizuoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinė draugija. Tezių kalba netaisyta. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinė draugija neatsako už tezių turinį.

Dviejų nepriklausomų grupių kiekybinių kintamųjų, tenkinančių normalumo sąlygą, vidurkiams palyginti taikytas parametrinis Stjudent t kriterijus. Daugiau nei dviejų nepriklausomų grupių kiekybinių kintamųjų, tenkinančių normalumo sąlygą, vidurkiams palyginti taikyta vienfaktorinė dispersinė analizė ANOVA. Dviejų priklausomų grupių kiekybinių kintamųjų, netenkinančių normalumo sąlygos, palyginimui taikytas neparametrinis Wilcoxon kriterijus.

Rezultatai Ištirti atvejai: 42 vyrai 28,8 proc. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 76,6 8,4 metai. GKRA pablogėjo 74 50,7 proc. Bevacizumabas naudotas 56 38,4 proc. Atvejų, kai naudotas bevacizumabas grupėje GKRA pokyčio vidurkis buvo —0,02 0,19kai naudotas bevacizumabas ir ranibizumabas — 0,06 0,14kai naudotas bevacizumabas ir afliberceptas 0,01 0,14kai naudotas bevacizumabas, ranibizumabas ir afliberceptas 0,08 0, Vienam pacientui per 2 metus vidutiniškai atliktos 8,7 KEAF inhibitorių injekcijos į stiklakūnį min 2 — max Injekcijų į dešinę akį buvo 74 50,7 proc.

Tiriamieji pagal atliktų injekcijų skaičių suskirstyti į 3 grupes: 1 — 6 injekcijos 47 atvejai 32,2 proc. GKRA pokyčio vidurkis 1 — 6 injekcijų grupėje buvo 0,02 0,147 greitai numesti pilvo riebalus namuose 9 injekcijų grupėje —0, 0,1910 — 22 injekcijų grupėje —0,06 0, GKRA pokytis po dviejų metų gydymo KEAF inhibitorių injekcijomis į stiklakūnį statistiškai reikšmingai didesnis taikant 1 — 6 injekcijas nei 10 — GKRA pokytis po dviejų metų gydymo KEAF inhibitorių injekcijomis į stiklakūnį tarp intravitrealiai leidžiamų KEAF inhibitorių: bevacizumabo, ranibizumabo, aflibercepto grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė.

Vykintas Liutkevičius Padalinys: Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika Įžanga Kalba — neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis, todėl balso netekimas po visiškos laringektomijos operacijos turi didelę įtaką žmogaus gyvenimo kokybei. Po operacijos pacientas turi mokytis kalbėti iš naujo. Vienas iš kalbos atkūrimo būdų yra stemplinė kalba. Kiti balso atkūrimo būdai — išoriniai elektriniai balso aparatai arba balso protezai. Nustatyta, kad balso protezų naudojimas yra efektyvesnis už kitus balso atkūrimo metodus [3].

Šiuo būdu generuojamas balsas panašesnis į gerklinę kalbą, pasižymi geresne kokybe ir garsumu [2,3]. Tai pacientui leidžia geriau jaustis visuomenėje bei lengviau grįžti prie įprasto gyvenimo ritmo, profesorius adrian meyer svorio metimas veiklos. Pacientai, naudojantys balso protezą, turi vykdyti aktyvią jo priežiūrą, tačiau neretai protezą tenka keisti dėl jo susidėvėjimo ar atsiradusių komplikacijų.

Svarbu išsaiškinti, kas lemia protezo ilgaamžiškumą ir kokios priežastys gali turėti įtakos protezo keitimo dažniui. Tikslas Nustatyti Provox balso protezų vidutinį tarnavimo laiką bei veiksnius lemiančius jo ilgaamžiškumą. Profesorius adrian meyer svorio metimas balso protezų tarnavimo laikas siekia 7,6 mėn. Mažosios komplikacijos išsivystė proc. Post—laryngectomy voice rehabilitation with voice prosthesis: 15 years experience of the ENT Clinic of University of Catania.

Retrospective data analysis and literature review. Acta Otorhinolaryngologica Italica. Prieiga per internetą [žiūrėta 02 20]. The Laryngoscope. Prieiga per internetą [žiūrėta 01 15]. Factors influencing the longevity and replacement frequency of Provox voice prostheses. Singapore Medical Journal. Prieiga per internetą [žiūrėta 12 22]. Gultekin, Erdogan. Journal of Voice, Volume 25, Issue 2, — Prieiga per internetą [žiūrėta 02 10].

Complications of tracheoesophageal puncture and speech valves: retrospective analysis of 47 patients. Raimonda Piškinienė Padalinys: Akių ligų klinika Įžanga Viršutinio voko ptozė — tai patologinis viršutinio voko nusileidimas, kuris gali būti įgimtas arba įgytas gyvenimo eigoje.

Šia liga serga tiek vyrai, tiek moterys. Tai ne tik kosmetinis defektas, bet ir rimta patologija, kuri ilgai ir tinkamai negydoma sutrikdo žmogaus regėjimo funkciją ir gyvenimo kokybę. Tačiau yra komplikuotų atvejų, kai ptozės chirurginis gydymas diskutuotinas.

Viena priežasčių, apsunkinančių sprendimą — neurologinė patologija. Nustatyti pacientų, operuotų dėl viršutinio voko ptozės — metais Akių ligų klinikoje, priežastis. Nustatyti neurologinės patologijos, sukeliančios viršutinio voko ptozę, dažnį ir pobūdį. Išanalizuoti viršutinio voko ptozės priežasčių pasiskirstymą pagal amžių ir lytį. Tyrimo metu išanalizuotos pacientų ligos istorijos, iš kurių 44 buvo iki 18 metų amžiaus, 48 pacientai — 19—60 metų amžiaus, 62 pacientai — vyresni negu 61 metų amžiaus.

Į tyrimą buvo įtrauktos 93 moterys ir 61 vyras, kuriems buvo atlikta viršutinio voko ptozės plastika. Renkant anamnestinius duomenis iš ligos istorijų buvo analizuojamos voko ptozės priežastys, jų pasireiškimo dažnis ir koreliacija su amžiumi bei lytimi.

Statistinė analizė atlikta naudojant statistinį paketą SPSS Kokybinių požymių ryšiui nustatyti naudotas χ2, tikslūs Fišerio kriterijai. Rezultatai Išanalizavus pacientų duomenis nustatėme 7 viršutinio voko ptozės priežastis, iš kurių dažniausia buvo — įgimta voko ptozė 33,1 proc.

Kitos viršutinio voko ptozės priežastys pasiskirstė taip — senilinė 25,3proc. Neurologinės patologijos priežastys buvo — miopatijos akių forma 46,2proc. Pacientų iki 18 metų amžiaus dažniausia viršutinio voko ptozės priežastis buvo įgimta 88,6proc. Dažniausia vyrų viršutinio voko ptozės priežastis buvo įgimta 49,2proc. Nustatėme 7 viršutinio voko ptozės priežastis, iš kurių dažniausia buvo įgimta. Neurologinės viršutinio voko ptozės priežastys sudarė 8,7 proc. Dažniausia moterų viršutinio voko ptozės priežastis buvo senilinė, vyrų — įgimta, pacientų iki 18metų — įgimta, 19—60metų — neaiški, vyresnių nei 61metai — senilinė.

Clauser L. Palpebral ptosis: clinical classification, differential diagnoss, and surgical guidelines: an overview. Craniofac Surg. Dylan DN Chan. Warrell, D. A; Hudson, B; Lalloo. QJM: monthly journal of the Association of Physicians.

Finsterer, Josef. Aesthetic Plastic Surgery. World Health Organization. Dalia Jarušaitienė Padalinys: Akių ligų klinika Įžanga Greivso oftalmopatija — tai autoimuninė liga, kuriai būdingas akiduobės riebalinio audinio ir akies raumenų tūrio padidėjimas bei fibrozė [1, 2, 5]. Ši liga gali pasireikšti sergant Greivso liga, Hašimoto tiroiditu ar kita neklasifikuojama skydliaukės imunine patologija [3].

Greivso oftalmopatija sukelia regėjimo funkcijos sutrikimus bei išvaizdos pokyčius taip sutrikdydama pacientų gyvenimo kokybę [6]. Maži vaikai viską skirsto į kategorijas: maistą, žaislus, žmones. Tačiau tik po kelerių metų jie įgis pakankamai pažintinių gebėjimų ir mokės grupuoti ne pagal vieną požymį. Mažiems vaikams svarbiausias požymis yra tas, kuris aiškiausiai matomas.

Bigler tvirtina, kad, tapatindamasis su žmonėmis, kurie atrodo panašiausi į jį, vaikas juos pamėgsta. Remdamasis panašia išvaizda vaikas įtiki, kad tie, kurie yra panašūs į jį, mėgsta tuos pačius da­ lykus.

Tai, kas jam nepatinka, mažylis priskiria nepanašiems į save. Savaiminis polinkis manyti, kad tavo grupės nariai pasižymi tais pa­ čiais bruožais, pavyzdžiui, gerumu, protingumu, vadinamas esen- cializmu.

lietaus siela lieknėja

Vaikai niekada nemano, kad grupės atsiranda atsitiktinai. Galbūt mums atrodo, kad vaikai nekreipia dėmesio į skirtingas rases, bet tokie skirtumai kaip odos ar plaukų spalva, svoris, lytis yra aiškiai matomi. Net nebūtina jų įvardyti, jie ir taip krinta į akis. Net jei mokytojai ir tėvai niekada neužsimins apie rases, vaikai pa­ tys susiskirstys į grupes pagal odos spalvą, kaip susiskirstė pagal marškinėlių spalvą.

Pastarąjį dešimtmetį raidos psichologai, siekdami tiksliai nusta­ tyti, kada vaikai tampa šališki, pradėjo kelis ilgalaikius tyrimus - bendra prielaida būtų tokia, kad kuo profesorius adrian meyer svorio metimas pasireiškia šališku­ mas, tuo labiau tikėtina, jog jį lemia raidos procesai.

Daktarė Phyllis Katz, anuometinė Kolorado universiteto profe­ sorė, atliko tokį tyrimą: šešerius metus stebėjo juodaodžių ir baltaodžių vaikų. Per tuos šešerius metus devynis kartus su 66 Šalin mitus vaikais ir jų tėvais atliko testus - pirmas testas buvo atliekamas pu­ sės metų kūdikiams. Kaip atlikti testą pusės metų mažyliui? Tai įprastas vaiko raidos tyrimų testas.

Kūdikiams rodomos veidų nuotraukos ir skaičiuoja­ ma, kiek laiko vaikas išlaikys dėmesį. Ilgesnis žiūrėjimas į nuotrau­ ką nereiškia, kad vaikui labiau patinka ta nuotrauka ar tas veidas. Ilgesnis laikas veikiau reiškia, kad vaiko smegenims tas veidas at­ rodo neįprastas; jie stebeilija ilgiau, nes smegenys stengiasi įpras­ minti vaizdą.

Taigi pažįstami veidai sulaukia trumpesnio regimojo dėmesio. Vaikai reikšmingai ilgiau žiūri į kitokios hiit gerai riebalų netekimas jų tėvų rasės veidus. Pati rasė neturi etninės reikšmės, bet vaikų smegenys suvo­ kia kitokią odos spalvą ir bando perprasti, ką tai reiškia. Trejų metų sulaukusiems vaikams Katz rodė kitų vaikų nuotrau­ kas ir klausė, ką pasirinktų į draugus. Kai vaikams suėjo penkeri ir šešeri, Katz jiems davė po mažą kortų malką su nupieštais žmonėmis.

Ty­ rėja liepė vaikams išdalyti kortas į dvi krūveles, kaip tik jie nori. Dar 16 proc. Tačiau 68 proc. Kai kurie tyrimai rodo, kad vaiko raidoje galbūt esama langų - laikotarpių, kai lengviausia pakeisti požiūrį. Per vieną eksperimen­ tą mokytojai suskirstė vaikus po šešis taip, kad visose grupėse būtų skirtingų rasių atstovų.

Grupės susitikinėjo aštuonias savaites, du Kodėl baltieji tėvai nekalba apie rases 67 kartus per savaitę. Kiekvienas grupės narys turėjo išmokti dalį pa­ mokos, o paskui ją išdėstyti kitiems penkiems. Pažymys visiems būdavo bendras. Tyrėjai stebėjo vaikus žaidimų aikštelėje, norėda­ mi patikrinti, ar skirtingų rasių mokiniai ėmė daugiau bendrauti.

mesti svorį per reiki

Kaskart, kai vaikas per pertrauką pažaisdavo su kitu vaiku, tai bū­ davo pasižymima - tyrėjai pasižymėdavo ir to kito vaiko rasę. Tyrėjai atrado, kad pirmokus šis metodas tiesiog stebuklingai paveikė. Dalyvaudami tarprasinės grupės veikloje, jie ėmė reikš­ mingai daugiau žaisti su kitos rasės vaikais. Tačiau trečiokų elge­ sys nepasikeitė. Gali būti, kad trečioje klasėje, kai tėvai dažniausiai nusprendžia, kad jau galima po truputį pradėti kalbėti apie rases, raidos langas jau būna užsidaręs.

Kitą gilų šiuolaikinių tėvų įsitikinimą mudu su Ashley pavadino­ me mišrios aplinkos teorija. Jei augindamas vaiką stengiesi, kad jis susipažintų su kitų rasių ir kultūrų žmonėmis, pati aplinka jam tampa svarbia žinia.

Apie rases nebereikia nė kalbėti - tiesą sakant, apie jas verčiau nekalbėti. Tik supažindink vaiką su įvairia aplinka, ir ji jam taps įprasta. Suprantu tokią mąstyseną, nes gimus Lukui mudu su žmona laikėmės lygiai tokio požiūro. Kai jam buvo keturi mėnesiai, užra­ šėme į San Fransisko darželį prie Filmoro ir Vestern Adišno prie­ miesčių.

Vienas iš darželio privalumų buvo didelė rasių įvairovė. Lukas kelerius metus nė neužsiminė apie kieno nors odos spalvą - nei darželio draugų, nei per televiziją matomų žmonių. Ir mes apie tai nekalbėjome. Manėme, viskas klostosi kuo puikiausiai. Likus dviem mėnesiams iki penkto Luko gimtadienio, daržely­ je buvo švenčiama Martino Lutherio Kingo diena.

Ji irgi iš Afrikos! Be abejo, jis išmoko skirstyti žmones pagal odos spalvą, ir didžiavosi savo gebėjimu. Suglumau, kad darželis mūsų neperspėjo apie pamokėlę rasių tema.

 • 2 - Vakarų ekspresas
 • Svorio metimas brantfordas
 • Они поместили в эти пределы все, что только могло когда-нибудь понадобиться человеческому роду - и были уверены, что мы никогда не покинем .
 • Mesti svorį protu
 • Голос его звучал безжизненно и сухо, потому что Зона вбирала каждый звук, прежде чем он мог вызвать эхо.
 • Šaltos aplinkos svorio kritimas

Tačiau negalėjau nepastebėti, kaip tai sudomino sūnų. Buvo aišku, kad jis jau seniai apie tai galvoja. Jam palengvėjo, kad paga­ liau sulaukė paaiškinimo. Odos spalva - tai ženklas, iš kur esi kilęs. Dar po metų išgirdome jį su baltaodžiu draugu kalbantis apie odos spalvą. Ieškant tapatybės, odos spalva tapo svarbiausiu bruožu. Mano berniukas ėmė drovėtis savo garbanotų rusvų plaukų.

Jo plaukai nė iš tolo nepanašūs į juodaodžių žaidėjų. To latvių krepši­ ninko iš Golden State Warriors plaukų spalva buvo kaip mano sū­ naus. Su juo buvo galima tapatintis. Mano sūnus svorio metimo sinonimai tapatybės ir žvalgėsi pavyzdžio, kuriuo galėtų sekti. Rasė ir šukuosena tapo ta­ patybės formulės dalimi.

Taiklūs metimai ir veržlūs puolimai - profesorius adrian meyer svorio metimas. Nesilioviau stebėjęsis. Aptarėme, kad mūsų gyvenime nebūtų kai kurių draugų, jei juos būtume rinkęsi pagal spalvą. Lukas profesorius adrian meyer svorio metimas mintį ir ilgainiui įsisavino pamoką. Dabar jis atvirai kalba apie lygybę ir diskriminacijos neteisingumą. Anuomet nežinojau, ką žinau dabar, tad man buvo sunku su­ prasti sūnaus entuziazmą. Visą laiką maniau, kad rasizmo išmoks­ tama.

Jei vaikas auga nerasistiniame pasaulyje, kodėl jis savaime vieną rasę iškelia aukščiau už kitą? Kada aplinkos siunčiama žinia jam tampa nebesvarbi - aplinkos, kuria mes taip didžiuojamės? Mišrios aplinkos teorija - pagrindinis principas, kuriuo parem­ tos šiuolaikinės integruotos mokyklos. Aš, kaip ir dauguma žmo­ nių, maniau, kad per trisdešimt metų nuo segregacijos panaikini­ mo daugybė mokslinių tyrimų turėjo įrodyti, jog mišrios aplinkos teorija teisinga.

Paskui mudu su Ashley ėmėme kalbėtis su moksli­ ninkais, nagrinėjusiais šiuos tyrimus. Pavyzdžiui, daktaras Gary Orfieldas vadovauja civilinių teisių projektui - Harvarde įsteigtai, bet vėliau į Los Andželo Kalifornijos universitetą perkeltai minčių talpyklai. Baigtą 86 puslapių dokumentą Orfieldas išsiuntė visiems socialinių mokslų specialistams iš savo adresų sąrašo ir gavo palaikymo parašus. Ant rašto antspaudo neuždėjo jokia prabangi teisininkų kontora. Orfieldas labai didžiavosi, kad raštą kūrė mokslininkai, o ne teisi­ ninkai, todėl jis išėjo pagrįstas ir nešališkas.

Tačiau širdyje Orfieldas jautėsi nusivylęs ir net piktas. Desegregacija išties daro apčiuopiamą įtaką, bet ją reikia vykdyti teisingai. Mokslininkai nemėgsta išpūsti duomenų. Bigler iš Teksaso universiteto buvo viena iš mokslininkų, stipriai įsitraukusių į kreipimosi kūrimą.

Jos vertinimas skamba dar aštriau nei Orfieldo. Bigler karštai pasi­ sako už desegregaciją mokyklose dėl moralinių priežasčių. Vis dėlto tėvams svarbu žinoti, kad mišrios mokyklos lankymas nėra garantija, jog vaikas išsiugdys geresnes rasines nuostatas nei atski­ roje mokykloje.

Pasirodo, rasės problema, palyginti su kitomis šališkumo ir dis­ kriminacijos problemomis, yra ypač sudėtinga. Daktaras Thoma- sas Pettigrew iš Santa Kruzo Kalifornijos universiteto išanalizavo per tyrimų, patvirtinančių, kad bendravimas su kitokiais žmo­ nėmis gali sumažinti šališkumą. Sėkmingiausi tyrimai buvo susiję ne su rasėmis, o su nuostatomis neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių ir homoseksualų atžvilgiu.

Kitose šalyse atlikti tyrimai irgi buvo sė­ kmingi, pavyzdžiui, sumažėjo žydų ir palestiniečių arba baltaodžių Kodėl baltieji tėvai nekalba apie rases 71 ir juodaodžių Pietų Afrikos Respublikoje priešiškumas. Amerikos rasių klausimui skirti tyrimai rodo tik nedidelę naudą studentams. Pradinės ir vidurinės mokyklos klasės - kitas klausimas. Neseniai vykdant civilinių teisių projektą buvo tiriami šešių ša­ lies mokyklų vienuoliktokai.

Vienas tyrimas buvo atliekamas Luis- vilyje, kur, regis, desegregacija davė naudos. Vienuoliktokų tyrimai atskleidžia, kad per 80 proc. Daugiau nei 85 proc.

Tačiau kitose apygardose nėra taip gražu. Lino miestas Masačū­ setse, esantis už 16 km į šiaurės vakarus nuo Bostono, paprastai laikomas dar vienu įvairovės ir sėkmingos desegregacijos mokyklo­ se pavyzdžiu. Paklausti, ar suaugę norėtų gyventi mišriame rajone, maždaug 70 proc.

Tačiau į tą patį klausimą teigiamai atsakė tik 35 proc. Nusipelnęs atsistatydinęs Naujosios Meksikos valstijos universi­ teto profesorius Walteris Stephanas visą gyvenimą tyrinėjo moks­ leivių rasines nuostatas po pirmų metų mišrioje mokykloje. Jis nustatė, kad 16 proc. Stephanas nėra segregacionistas - jis pasirašė mokslininkų kreipimąsi ir yra vienas gerbiamiausių šios srities specialistų. Mišrių mokyklų bėda ta, kad jos nebūtinai stiprina rasių drau­ gystę.

Dažnai nutinka priešingai. Jamesas Moody iš Djuko universiteto - žinovas, kaip paau­ gliai sudaro ir išlaiko socialinius tinklus, - išanalizavo per 90 Paauglių iš skirtingų visų šalies regionų mokyklų duomenis. Moody nustatė moksleivių ir jų draugų rasę, paskui kiekvieno moksleivio skirtingų rasių draugų skaičių palygino su visos mokyklos rasine sudėtimi.

Moody atrado, kad kuo mišresnė mokykla, tuo labiau vaikai mokykloje skirstosi pagal rases ir tautinę kilmę, taigi tikimybė, kad susidraugaus skirtingų rasių vaikai, yra mažesnė. Todėl mišriose mokyklose besimokantys vienuoliktokai ir dvy­ liktokai kasdien duoda du priešingus socialinius signalus. Pirmas si­ gnalas įkvepia - daug moksleivių draugauja su kitos rasės atstovais.

Antra žinia tragiška - kur kas daugiau vaikų labiau mėgsta ben­ drauti su saviškiais. Daugėjant mišrių mokyklų, pastarasis reiškinys tampa vis pastebimesnis. Vaikščiodamas po mokyklą vaikas mato daug grupių, į kurias dėl savo rasės negali patekti, stalus valgykloje, prie kurių negali atsisėsti, numanomas ribas, kurių nevalia perženg­ ti. Tai neišvengiama, net jei moksleivis turi kitų rasių draugų.

Vis dėlto bendri būreliai padidina tikimybę, kad skirtingų rasių mokiniai susidraugaus. Analizuodamas duomenis Moody atsižvel­ gė ir į popamokinę veiklą, sporto ir mokslo būrelius bei mokyklos renginius, per kuriuos moksleiviai gali integruotis arba pasi­ skirstyti.

Taisyklės tai nekeičia: didesnis mišrumas lemia didesnę moksleivių segregaciją. Šiaurės Karolinos Profesorius adrian meyer svorio metimas Hilo universiteto komanda patvirtino Moody gautus rezultatus. Kaip tik taip ir nutinka. Tikimybė ne ką didesnė, net jei kalbama apie an­ trą, trečią ar penktą pagal gerumą draugą. Juodaodžiams tokia tiki­ mybė ne ką didesnė: 85 proc. Skirtingų rasių draugai dažniausiai užsiima tik viena bendra veikla, o ne keliomis, todėl tikėtina, kad ilgainiui, vaikams perėjus iš vidurinių klasių į aukštesniąsias, tokia draugystė iširs.

Kyla pagunda tikėti, kad šiuolaikiniai vaikai, augdami tokioje mišrioje aplinkoje, išmoks sutarti su visų rasių žmonėmis. Vis dėlto daugybė tyrimų leidžia manyti, kad tai veikiau svajonė nei tiesa. Nesiliauju svarstęs, ar desegregacija nebūtų sėkmingesnė, jei tė­ vai ją skatintų, užuot tylėję? Negi tikrai taip sunku su mažais vaikais kalbėtis apie rases? Katz, ištyrusi juodaodžių ir baltaodžių vaikų, atkreipė dėmesį, kad tėvai su vaikais nesidrovėdami šnekasi apie lytis, labai stengiasi griauti stereotipus apie berniukus ir mergaites.

Iš to galėtume mo­ kytis kalbėti apie rases. Sugalvoti, ką sakyti, nesudėtinga. Tik klausimas, kaip dažnai tai sakome. Vaikų smegenys linkusios viską rūšiuoti, todėl tame, ką mato, vaikas nejučia ima ieškoti dėsningumo. Maži vaikai, net jei ir mato gerą pavyzdį, daro išvadas, verčian­ čias tėvus gūžtis.

Ar naudinga aiškinti vaikams apie rases ir odos spalvą? Teksaso universiteto vaikų tyrimų laboratorijoje saugomi tūks­ tančių šeimų iš Ostino srities duomenys - šeimų, sutikusių daly­ vauti moksliniuose tyrimuose. Tai buvo jos filosofijos mokslų daktaro disertacijos projektas.

Vaikai nėra pasyvūs žinių kaupėjai, jie aktyviai kuria sąvokas. Bigler matė daug pavyzdžių, kaip vaikai iškraipo pri­ siminimus, kad jie atitiktų mintyse susidarytas kategorijas. Sme­ genų poreikis viską skirstyti į kategorijas septynerių metų dar sti­ presnis nei penkerių, todėl antrokai gali labiau iškraipyti tiesą nei parengiamosios klasės mokinukai.

Tėvams atrodo, kad jų vaikas vis sunkiau suvokia pasaulio įvairovę. Tyrėjai atrado, kad tik išsamūs pokalbiai apie rases profesorius adrian meyer svorio metimas paveikūs, be to, reikia kalbėti vaikams suprantamais žodžiais. Pavyzdžiui, skaitydami Jackie Robinsono biografiją mokiniai sužinojo, kad jis buvo pirmasis afroamerikietis Pagrindinėje beisbolo lygoje.

Tačiau tik pusė vaikų gavo perskaity­ ti, kad anksčiau jis buvo paskirtas į Negrų lygą ir kentė baltųjų ais­ truolių patyčias. Kitos pusės vaikų skaitiniuose šie faktai - pateikti penkiais trumpais sakiniais - buvo praleisti. Po dvi savaites trukusių istorijos pamokų buvo ištirtos rasinės vaikų nuostatos. Baltaodžiai vaikai, perskaitę visą istoriją apie dis­ Kodėl baltieji tėvai nekalba apie rases 75 kriminaciją, palankiau žiūrėjo į juodaodžius nei tie, kurie gavo neutralią versiją.

Išsami istorija padarė didesnį poveikį. Bigler labai atsargiai daro išvadas iš tyrimo apie Jackie Robinso­ ną. Ji atkreipia dėmesį, kad biografijos buvo išsamios, bet pasakojo apie ankstesnių laikų diskriminaciją. Šiau­ rės Karolinos Čapel Hilo universiteto klinikinės psichologijos specialistė ir profesoriaus asistentė April Harris-Britt tiria, kaip mažumoms priklausantys tėvai padeda vaikams ugdytis rasinę tapatybę.

Visi mažumoms priklausantys tėvai anksčiau ar vėliau papasakoja vaikams apie diskriminaciją ir paragina juos nepasi­ duoti. Vis dėlto tokius pokalbius paskatina ne vaikų klausimai. Harris-Britt nustatė, kad kai kurie pokal­ biai vaikams naudingi ir netgi reikalingi - 94 proc. Bet jei vaikai dažnai ne tik retsykiais girdi tokius diskriminacijai rengiančius įspėjimus, jie reikšmingai rečiau savo sėkmę sies su pastangomis, o dėl nesėkmių dažniau kaltins mokytojus, nes manys, kad šie nusiteikę prieš juos.

Harris-Britt įspėja, kad dažni gąsdinimai būsima diskriminacija tampa tokia pat destruktyvia patirtimi kaip ir pati diskriminacija: »Jei pernelyg susitelksi į tokius įvykius, vaikui perteiksi žinią, kad pasaulis priešiškas ir nevertina tavęs - tiesiog taip jau yra. Pagal Harris-Britt analizę, kita plati pokalbių tema yra didžiavimasis savo tautine kilme. Mažumoms priklausantys vaikai nuo mažens skatinami didžiuotis savo tautos istorija.

Mokslininkė atrado, kad tai itin naudinga vaiko pasitikė­ jimui savimi. Per vieną tyrimą paaiškėjo, kad juodaodžiai vaikai, skatinami didžiuotis savo kilme, kur kas stropiau dirbo mokykloje ir dažniau savo sėkmę siejo su pastangomis ir gabumais.